Սնկեր

1.Ի՞նչ գիտեք սնկերի և ծառերի փոխադարձ կապի մասին:

Սունկը սնունդվում է ծառով, ծառը սնունդվում է սունկով:
2.Ի՞նչ գիտեք սնկերի մասին: Ի՞նչ օրգանիզմներ են դրանք:

Բազմաբջիջ:
3.Որո՞նք են ուտելի սնկերը: Իսկ որո՞նք են թունավոր:

սպիտակ սունկը, կեչասունկը, յուղասունկը, շամպինիոնը, աղվեսասունկը

Լինումեն  նաև թույնաոր սնկեր օրինակ կամիր ճանճասպան, դժգույն գառշասունկ:

Աշնանը և գարնանը մենք գնումենք անտառ սունկ հավաքելու: և մայրիկը պատրաստում է սնկից թթու սնկով կարկանդակ : Երբ մենք գյում ենք մենք

Սունկը պատրաստում ենք վառարանի վրա:

Թեստ 3

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
կողքին, վարդ, տարօրինակ, անգամ:

 2.  Փուշ  բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով կազմի՛ր մեկական նախադասություն:
Փուշը մտավ իմ մատը:

Ես ունեմ փշոտ բնավորություն:

3. Ի՞նչ է նշանակում  պուրակ  բառը.

ա/ բանջարանոց

բ/ արտ

գ/ զբոսայգի

դ/ ծաղկի խանութ

4. Տեքսից դուրս գրի՛ր ընդգծված բառերը՝ դիմացը գրելով ըստ կազմության դրանց տեսակը:
որտեղ-որտեղ բարդ
մատ-պարզ
քաղաքային-քաղաք- այինածանցավոր
գրիչ-գրիչ ածանցավոր
5. Տեքստում ընդգծված նախադասությունից առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրիր երկու գոյական, մեկ ածական, մեկ բայ:

ճանապարհորդել -բայ

սուր- ածական

անկյուններ- գոյական

 շենքեր- գոյական

6. Կազմի՛ր տրված բայերի ուղիղ ձևերը:
ա/ճամփորդեց —ճամփորդել
բ/պետք է վճարել— պետլ է վճարել
գ/ասաց— ասել
դ/երազում էր— երազում էլ

7. Տեքստից դո՛ւրս գրիր մեկ պարզ նախադասություն:
-Երկու ապտակ պարեկի՞ն:

8. Լրացրո՛ւ առածասացվածքները՝ օգտվելով տրված բառերից.

ա/Ինձ համար արա, քեզ համար սովորի:
բ/Խաչն իմն է զորությունը ես գիտեմ:
գ/Փողոցում գտածը փողոցում էլ կկորցնես:
դ/Այսօրվա գործը վաղվան չեն թողնի:

զորությունը, սովորիր, գտածը, այսօրվա

9. Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն: որտեղով քայլում էր Ջովանինոն, թփերի ու վարդերի պուրակ կար:

-Դուք երևի չգիտե՞ք, որ չի  կարելի վարդ քաղել:

10. Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
Հողից վերև՝
Փոքրիկ արև,
Վրան՝ հազար
Սերմ ու տերև:


Արևածաղիկ

11. Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:
Զարմանքից Ջովանինոյի բերանը բաց մնաց:

12. Ինչպիսի՞ երկրում էր հայտնվել Ջովանինոն:
Երկիր, որտեղ ոչ մի սուր բան չկա

13.Ի՞նչ տուգանք նշանակեց պարեկը: Նմանատիպ մի տուգանք էլ դու մտածի՛ր:
Երկու ապտակ:

Երկու քաղծր բամբակ:

14. Ինչո՞ւ էր ստիպված Ջովանինոն լքել այդ երկիրը.
ա/որովհետև վճարել էր տուգանքը
բ/որովհետև պարեկը արդարացի էր
գ/որովհետև խախտեց այդ երկրի օրենքը
դ/որովհետև միամիտ էր

15. Կուզեի՞ր Ջովանինոյին հետ գնալ այդ երկիր:

հա 

Թեստ 4

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրվածդու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը

     դժբախտ

       շաբաթվա

      փորձել

       համբերությունն :


2. 
Գրի´ր տրված բառերի հականիշները.


    
ադժբախտ             բախտավոր
    
բատելի                   երկրպագելի
   
գհիվանդ                 առողջ
   
դ/անհետանալ      ի հայտ գալ  

3.Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող հետզհետե  բառը:  

     ա/ աստիճանաբար
     բ/   կարգին
     գ/ ավելի ուշ
     դ/շատ ուշ 

4.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված տեսակը.

ա/ դժբախտ-դժ-բարխտ- ածանցավո 
բ/ փորացավ-փոր-ա-ցավ բարդ
գ/ մորաքույր-բարդ
դ/ հիվանդություն-ածանցավոր 

5.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված էթե ինչ խոսքի մաս էՈ՞ր տարբերակում է սխալ նշված.  

ա/ վերմակ- գոյական
բ/  նշան-գոյական
գ/ ատամ-գոյական
դ/ դպրոց-գոյական 

6.Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:


  
Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելու:


ա/ հագուստները
բ/ մորաքույրը
գ/ Սիդը 
դ/ իր 

7.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և բացականչական  նախադասություն:
 
Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբախտ զգաց: 

8.Հոմանիշ զույգերից  ո՞րն է սխալ.


ա/ մտածել-մտորել
բ/փնտրել – որոնել
գ/ լսել – ականջ դնել
դ/բնական – արհեստական 

9.Վերնագրի´ր տեքստը

Ալեն Գրիգորյան
 10.
Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց են  թողած կետադրական նշաններ:    Սիդը հառաչեց ,ձգվեց, հենվեց արմունկին և Թոմին նայեց: 

  Լրացրո՛ւ  դրանք

11.Գրի´ր  մեկ բառով.

ա/ մոր քույրը                  մորաքույր

բ/ միտք անել                  մտածել
գ/ ման գալ                    զբոսնել 

դ/ որոշում կայացնել  որոշել 

12.Ինչո՞ւ էր երկուշաբթի օրերը Թոմ  Սոյերը իրեն դժբախտ զգում: 

Որովհետև նա պետք է գնար դասի:
13.Թոմն ինչո՞ւ չէր սիրում կիրակի օրերըՏեքստում ընդգծի՛ր այդ հատվածը

գերության մեջ լինելը դրանով ավելի ատելի էր դառնում

 

14.Ինչո՞ւ էր Թոմն ուզում հիվանդ լինել

Որ դպրոց չգնար 

15.Թոմը որոշեց սկզբից չասել ատամի մասինորովհետև 

̀
ա/ հարմար չէր գտնում նման պատճառաբանությունը
բ/պահում էր որպես պահեստային ցավ
գ/չէր մտածել այդ մասին
դ/ մի անգամ արդեն նման պատճառաբանություն արել էր 

Руский

 • принц — принцы
 • принцесса —принцессы
 • король —короли
 • королева —королевы
 • молния —молни
 • гром — громы
 • горошина —горошины
 • платье —платьии
 • носок —носки
 • башмак — башмаки
 • пятка —пятки
 • спальня —спальни
 • матрас —матраы
 • подушка —подушки
 • дуб — дубы
 • шкаф — шкафы
 • двор — дворы
 • лодка —лодки
 • берёза —берёзы
 • село —села
 • озеро —озеры
 • город — города
 • ведро —ведра
 • гнездо —гнезда
 • мальчик — мальчики
 • домик — домики
 • собака —собаки

Задание. Вставь нужные окончания.

1) Библиотека: занимался в библиотеке, подошёл к библиотеке, прошёл мимо библиотеки, пользовался библиотекой .
2) Дорога: находился в дороге, шёл без дороги, возвратился к дороге, прошёл по дороге .
3) Дом: вышел из дома, подошёл к дому, гордился домом, мечтал о доме .
4) Семья: не имеет семью, узнал семью, рассказывал о семье, познакомился с семьей, подарил семью .
5) Птица: прилетела птица, ещё не было птицей, поймали птицу, думала о птице .

6) В гнезде сидела птица. Охотник протянул рук к птице . Он поднял птицу . На дне гнезда шевелились птенцы. Он бережно посадил птицу в гнездо .

Творческое задание. Выбери картинку и составь по ней рассказ (7-10 предложений). Результат выложи у себя в блоге.
Формат: текст / аудио / видео.

 1. Однажды Артур с папой пришли в океанариум. …
Описание: https://klevonyan.files.wordpress.com/2021/04/d180d18bd0b1d18b.jpg?w=959
 • Одним тёплым весенним днём друзья собрались во дворе они играли бейзбол. Однажды пришли и утаили мяч дети начали играться с сабачками и посли этого дня сабаки каждый день

Приходили.

Описание: https://klevonyan.files.wordpress.com/2021/04/d0b4d0b5d182d0b8.jpg?w=920

3. В шесть тридцать вечера семья собралась за обеденным столом. …

Принцесса на горошне

 1. Кто хотел жениться на настоящей принцессе? Принц
 2. Что произошло однажды?

Как-то вечером был сильный дождь.

 • Кто постучал в ворота?

Девушка постучалась в дверь.

 • Куда положила королева горошину?

Под пирны.

 • Почему все решили, что девушка – настоящая принцесса?

Потому что  она ночю плохо спала.

Հողագործություն

 1. Ի՞նչ է գյուղատնտեսությունը, և ի՞նչ ճյուղերից է բաղ­կացած այն: Գյուղատնտեսությունը բաժանվում Է բուսաբուծության և անաս­նապահության:
 2. Ինչո՞վ է զբաղվում բուսաբուծությունը, և ի՞նչ բույսեր է աճեցնում մարդը սննդամթերք ստանալու, անասնա­կերի և արդյունաբերության համար:

Մշակաբույսերի աճեցմամբ, օրինակ` ցորեն,կարտոշկա ,բամբակ:

 • Ինչո՞վ է զբաղվում անասնապահությունը:

Կենդանաբուծությամբ:

 • Օրվա ընթացքում բուսաբուծությունից և անասնապա­հությունից ստացված ի՞նչ մթերք ես օգտագործում քո սննդի մեջ:

Միս,ձու,կաթ,կուկուռուզ,ձմերուկ,հաց:

 • Ինչպե՞ս են միմյանց հետ կապված բուսաբուծությունը և անասնապահությունը:
 • Ի՞նչ կապ կարող է լինել գյուղատնտեսության և արդյունաբերության միջև:

Օրինակ բուրդից ստանումեն շոր

Русский язык 5 апреля – 9 апреля

Вопрос: почему подарки перепутались?

Задание. Посмотрите на словосочетания и объясните, в чём разница:

подарок Коли – подарок Коле; подарок Мити – подарок Мите.

Впишите окончания. Обращайте внимание на вопросы:

Каждое (что?) утро(кто?) мальчики ходили на речку. Они не боялись холодной (чего?) воды. . (Где?) На речку мальчики сразу бросались (куда?) в воду. . Они купались, играли (где?) в воде. . Потом хорошо вытирались полотенцем и отдыхали (где?) на береге.

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. Не забудьте о предлогах о, на, в.

Образец: В каком году была написана эта книга? (прошлый) – В прошлом году.

 • О каком событии написали газеты? о важном
 • На каких поездах можно доехать до крепости? в пригородных
 • На каких инструментах он играет? на духовых
 • На каком концерте вы были? на джазовом
 • На какой площади стоит памятник? на центральным
 • В каких странах ты побывал? в европейских
 • О каких журналах идёт речь? О научных
 • Задание 2. Раскройте скобки.

Образец: Она родилась в (маленький городок). – Она родилась в маленьком городке.

 • Он живёт в большой квартире
 • Было так холодно, что ещё с утра он мечтал о горячим супе.
 • Родители запрещают детям плавать в холодной реке.
 • В своих заветных мечтах Максим видел себя известным поэтом.
 • Ольга живёт в далёкой деревне.
 • Люди с давних времён мечтали о космических корабльахчтобы долететь до новых планет.
 • Критики много спорили о последней книге известного писателя.
 • Комната была плохо видна в слабом вечернем свете.
 • Дети играли на мягком ковре.
 • Машина остановилась на соседней улице.
 • Он родился в небогатой семье.
 • Таня мечтала о рыцаре на белым конье.
 • Дети рассказывали о рыжем коте.
 • Николай Пирогов учился на медицинском факультете Московского университета.
 • Коллеги и студенты быстро заговорили о молодом профессоре.
 • На его практических занятиях всегда было много народа.
 • Об удивительные открытиях Пирогова знали не только на родине, но и за рубежом.
 • Пирогов бывал и в Медицинской академии в Париже.
 • Профессор рассказывал о сложной операции.
 • Юрий Яковлев написал рассказ о неуклюжем смешном мальчике.
 • Вода в Мёртвом море голубого цвета.
 • Дом стоял в глухом саде.
 • Мы любим гулять в весеннем лесу.
 • Ребята написали о пушистой белке.
 • Бабушка и дедушка с тревогой думали о дальней дороге.
 • Малыши мечтали о тёплой погоде, чтобы почаще гулять.
 • Мы вспоминали о прошлом лете с грустью.
 • Дуб стоял на высокой горе.

Задание 3. Вставьте пропущенные словосочетания в нужной форме.

Образец: Полиглот – это человек, который говорит на многих иностранных языках

 • Садовник очень заботится об экзотических цветах.
 • Моему брату очень нравится сказка о добром чудовище .
 • Он увидел своё отражение в кривом зеркале .
 • Мой сосед покупает продукты в большом магазине .
 • Об этом спектакле писали во вчерашнй газете.
 • Моя подруга учится на историческом факультете .
 • На Ближнем Востоке есть много памятников древней культуры.
 • Старинное оружие ты можешь увидеть в историческом музейе .

Наши друзья часто спорят о международной политике.

 •  .

традициях

Задание 4. Раскройте скобки, заменяя слова-признаки их антонимами (словами с противоположным значением).

Используйте слова:.

Образец: Мальчик мечтал о (игрушечная собака). – Мальчик мечтал о настоящей собаке.

 • В (мокрая пустыня) должны были строить город.- В сухой пустыне должны были строить город.
 • Строители мечтали о широких проспектах, высоких зданиях, новых садах, шырокие бульвары.- Строители мечтали о (узкие проспекты), (низкие здания), (старые сады), (тесные бульвары).
 • Мы мечтаем о жизни современном городе.

Задание 5. Замените слова-признаки противоположными по значению.

Используйте слова: далёкий – дальний.

Образец: Близкий родственник – дальний родственник, близкие люди – далёкие люди.

 • лёгкое упражнение – трудный
 • лёгкий труд – тяжелый
 • мелкий дождь – крупный
 • мелкая река – глубокий
 • полный человек – худой
 • полный стакан – пустой
 • свежая газета – черствый
 • свежий хлеб – старый

Փոքրիկ Իշխան

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

Եղբայր, հարքուր, պատմվածքը,  հեքիաթի

 • Ի՞նչ է նշանակում երևակայել բառը.

ա/ պատկերացնել
բ/ շինել
գ/ պատրաստել
դ/ կառուցել

 • Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները.
         ա/ գեղեցիկ  – սիրուն
  բ/ շատ   -լիքը,լի
  գ/կախարդական  -մոգական

դ/ մեծ -հսկա

 • Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ սիրտ – պարզ

բ/ բարեկամ — բարդ

գ/ գեղեցկություն – ածանցավոր

դ/ անգետ — ածանցավոր

 • Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/ խաղեր

բ/ պատուհաններ

գ/ թվեր

դ/ իշխան

 • Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ գեղեցիկ — ածական

բ/ տխուր —ածական

գ/ գառնուկ — գոյական

դ/ մոլորակ – գոյական

 • Փակագծերում նշված բայերը համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին:

Բայց մենք հասկացել ենք, թե ինչ բան է կյանքը, և ինչ խոսք, ծիծաղում ենք համարների ու թվերի վրա:

Նրանք, ովքեր ճանաչել են կյանքը, կզգային, որ սա զուտ ճշմարտություն է:

Իմ սիրտը ցավից ճմլվում է, երբ ես հիշում եմ իմ փոքրիկ բարեկամին, և ինձ համար հեշտ չէ նրա մասին պատմելը:

 Եվ ես վախեցա, թե կդառնամ մեծահասակների նման, իսկ նրանք թվերից բացի ոչնչով չեն հետաքրքրվում:
8. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը:

  Իշխանիկը ապրում էր մի փոքրիկ մոլորակի վրա:
ենթակա  – իշխանիկը

ստորոգյալ   -ապրում էր

 • Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:
  Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն:

Քանի՞ տարեկան է նա:

 1. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան: Լրացրու՛:

Ես ամենևին էլ չեմ ուզում, որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար

 1. Ի՞նչ են շատ սիրում մեծահասակները:
 2. մեծահասակները շատ են սիրում թվեր
 3. Ի՞նչ էին հարցնում մեծահասակները նոր բարեկամի մասին:
   ունի և այլեն

քանի տարեկան քանի եղբայր

 1. Ինչո՞ւ Փոքրիկ իշխանի մասին պատմելը հեշտ չէր.

ա/ հեղինակը մանրամասները չէր հիշում

բ/ արդեն վեց տարի էր անցել, ինչ նա և գառնուկը հեռացել էին

գ/ բարեկամներին շուտ էին մոռանում

դ/ հեղինակի սիրտը ճմլվում էր

 1. Ինչո՞ւ էր հեղինակը վախենում մեծահասակների նման դառնալուց.

ա/ ճիշտ հարցեր էին տալիս

բ/ ծիծաղում էին համարների և թվերի վրա

գ/մեծահասակները թվերից բացի ոչնչով չէին հետաքրքրվում

դ/ մեծահասակները շատ բարեկամներ ունեին

 1. Դու՛րս գրիր այն հատվածը, որտեղ գրված է, որ երեխաները պետք է հասկանան և  ներեն մեծերին:

երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն