Փոքրիկ Իշխան

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

Եղբայր, հարքուր, պատմվածքը,  հեքիաթի

 • Ի՞նչ է նշանակում երևակայել բառը.

ա/ պատկերացնել
բ/ շինել
գ/ պատրաստել
դ/ կառուցել

 • Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները.
         ա/ գեղեցիկ  – սիրուն
  բ/ շատ   -լիքը,լի
  գ/կախարդական  -մոգական

դ/ մեծ -հսկա

 • Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ սիրտ – պարզ

բ/ բարեկամ — բարդ

գ/ գեղեցկություն – ածանցավոր

դ/ անգետ — ածանցավոր

 • Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/ խաղեր

բ/ պատուհաններ

գ/ թվեր

դ/ իշխան

 • Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ գեղեցիկ — ածական

բ/ տխուր —ածական

գ/ գառնուկ — գոյական

դ/ մոլորակ – գոյական

 • Փակագծերում նշված բայերը համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին:

Բայց մենք հասկացել ենք, թե ինչ բան է կյանքը, և ինչ խոսք, ծիծաղում ենք համարների ու թվերի վրա:

Նրանք, ովքեր ճանաչել են կյանքը, կզգային, որ սա զուտ ճշմարտություն է:

Իմ սիրտը ցավից ճմլվում է, երբ ես հիշում եմ իմ փոքրիկ բարեկամին, և ինձ համար հեշտ չէ նրա մասին պատմելը:

 Եվ ես վախեցա, թե կդառնամ մեծահասակների նման, իսկ նրանք թվերից բացի ոչնչով չեն հետաքրքրվում:
8. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը:

  Իշխանիկը ապրում էր մի փոքրիկ մոլորակի վրա:
ենթակա  – իշխանիկը

ստորոգյալ   -ապրում էր

 • Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:
  Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն:

Քանի՞ տարեկան է նա:

 1. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան: Լրացրու՛:

Ես ամենևին էլ չեմ ուզում, որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար

 1. Ի՞նչ են շատ սիրում մեծահասակները:
 2. մեծահասակները շատ են սիրում թվեր
 3. Ի՞նչ էին հարցնում մեծահասակները նոր բարեկամի մասին:
   ունի և այլեն

քանի տարեկան քանի եղբայր

 1. Ինչո՞ւ Փոքրիկ իշխանի մասին պատմելը հեշտ չէր.

ա/ հեղինակը մանրամասները չէր հիշում

բ/ արդեն վեց տարի էր անցել, ինչ նա և գառնուկը հեռացել էին

գ/ բարեկամներին շուտ էին մոռանում

դ/ հեղինակի սիրտը ճմլվում էր

 1. Ինչո՞ւ էր հեղինակը վախենում մեծահասակների նման դառնալուց.

ա/ ճիշտ հարցեր էին տալիս

բ/ ծիծաղում էին համարների և թվերի վրա

գ/մեծահասակները թվերից բացի ոչնչով չէին հետաքրքրվում

դ/ մեծահասակները շատ բարեկամներ ունեին

 1. Դու՛րս գրիր այն հատվածը, որտեղ գրված է, որ երեխաները պետք է հասկանան և  ներեն մեծերին:

երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն

Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ

Առաջադրանք՝

 1. Քանի նյութից կարելի է պատրաստել բաժակ: Ես կարծում են, որ երկու նյութից կավից և ջրից:
 2. Առանձնացնել մարմինները և նյութերը՝ փայտ, աթոռ, սեղան, ոսկի, մատանի, գրիչ, պատուհան, պղինձ, պայուսակ, բաժակ: Նյութեր` փայտ, ոսկի, պղինձ: Մարմիններ`աթոռ,սեղան , մատանի, գրիչ, պատուհան, պայոսակ,
 3. Տեսակավորիր հետևյալ նյութերը՝ պինդ, հեղուկ, գազային

ալյումին, երկաթ, ոսկի, գոլորշի, ջուր, նավթ, թթվածին, արծաթ, փայտ, ապակի

Новый Год в Англии

Я решил рассказать как празднуют Новый Год в Англии. Они устряивают маскарад, разыгрывают сцены из сказок. Санта кладот подарки не в чулок а в пустую тарелкы. На праздничном столе индейка и фкты.

Մաթեմ

4.Մեքենան 3 րոպեում անցնում է 3 կմ։ Որքա՞ն հեռավորություն կանցնի մեքենան 2 ժամ 45 րոպեում։

Լուծում`3:3=1

2 ժամ 45 րոպե=165

165:1=165

5.Առաջին բանվորն աշխատել է 4 օր, օրական` 7 ժամ, իսկ երկրորդ բանվորն աշխատել է 3 օր, օրական` 8 ժամ: Նրանք միասին պատրաստել են 416 հատ դետալ, ընդ որում, նրանք աշխատել են նույն արագությամբ: Քանի՞ դետալ է պատրաստել առաջին բանվորը:

Iբ-4 օր, օրական` 7 ժամ

IIբ-3 օր,օրական` 8 ժամ

միասին-416

Iբ-դետալ?

Լուծում` 4×7=28

3×8=24

28+24=52

416:52=8

28×8=224

6.Դասարանի 31 աշակերտներից 21-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, իսկ 18-ը՝ իսպաներեն։ Քանի՞ աշակերտ ցանկություն հայտնեց սովորել երկու լեզուներն էլ, եթե աշակերտներից յուրաքանչյուրը լեզուներից գոնե մեկը ընտրել էր:

21-18=3

История с азбукой

 1. Ответьте на вопросы:
 2. Почему четвероклассник решил подойти к девочке? Она сидела одна:
 3. Что девочка рассказала четверокласснику о своей семье? Она рассказала что ее родитъелъи в командровке:
 4. Почему она хотела выучить все буквы за один день?Она хотела научитъ:
 5. Какой эпизод вам показался наиболее грустным? Самый грустный момент,был ,когда малъчик скучал

2. Перескажите текст.

3. Соедините антонимы (слова с противоположным значением).
Например: хорошо – плохо.

сложнопросто
близкодалеко
высокоНизко
многомало
громкотихо
ранопоздно
светло  Темно  
веселогрустно
теплохолодно
вернонеправильно
Маленькая девочка
Громкий голос
Отличное настроение
целый год
                                                                  Железная изгородь
печальное лицо
Злые шкмальчии
Непростое дело
Четвёртый класс
Школьный двор