Եղեգնուհին

 • Բացատրի՛ր 

եղեգնուտ  Եղեգով պատված տեղ՝ վայր,

 բոշա  Գնչու:
 Մուրացկան:
 Պնդերես:,

չոլեչոլ,

շուշաբանդ ապակեպատ,

 նաժիշտ սպասավորուհի,

 խարդախություն խաբեբայություն,

 ուռկան ձկնորսացանց,

 ընծա նվեր,

 ճարահատյալ  ճարը կտրած, եղելություն պատահար բառերը:

Թագավոր-թագ(արմատ)+ավոր(ածանց),

 թագուհի-թագ(արմատ)+ուհի(ածանց), խարդախություն –խարդախ(արմատ)+ ություն(ածանց)։  բառերն ածանցավոր բառեր են: Առանձնացրո՛ւ ածանցները արմատներից:

 • Հեքիաթի ամեն մասի համար 2 երկու հարց մտածի՛ր:
 • Հեհիաթի մասերը վերնագրի՛ր: 5 Սատանա 1 ամուսնություն 2 Բոշայի խարդախություն 3 Եղեգնուհի ձուկ 4 պառավի տանը
 • Ուռկան,-ուռկաններ ձուկ-ձկներ, ավազան,- ավազաններ ձկնորս- ձկնորսներ բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի:
 • Բոշա, շուշաբանդ, մարդիկ, հեշտ, եղեգնուտ  բառերի շարքում կա մեկը, որը գոյական չէ. մնացածը գոյականներ են: Գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր այդ բառը և որոշի՛ր, թե այդ բառն ինչ խոսքի մաս է:

ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒՆԴ

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ո՞վ է Վահագնը: Պատմի՛ր նրա մասին:

Վահագն ռազմի ամպրոպի գլխավոր աստվածն է:         

 • Գույն մատնանշող բառերը դուրս գրիր: Ո՞րն է բանաստեղծության մեջ իշխող գույնը: Զկարմրիկ հուր : Կարմիր նէ իշխող գույնը
 • Նկարագրի՛ր  Վահագնի ծնունդը: Ո՞ր  հիմնական տարրերի ծնունդ է Վահագնը:

Նա ծնվել է կրակից:

 • Վահագնին նկարագրող պատկերները դո՛ւրս գրիր և ըստ դրանց ինքդ նկարագրի՛ր նրան:
 • Քո կարծիքով, այս ծնունդն իրակա՞ն է, երևակայակա՞ն, թե՞ ինչ-որ բան խորհրդանշող: Խորհրդանշող:

Նա հուր հեր ունէր Բո՛ց ունէր մօրուս,

Եվ աչկունքն էին արեգակունք

Իրա մազ էրը կրակից էին,

Աչքերը աևից էին

 • Բանաստեղծությունն աշխարհաբար դարձրո՛ւ:
 • Paint-ով նկարի՛ր Վահագնի ծնունդը:
 • Ձայնագրի՛ր բանաստեղծությունը:

Վահագնի ծնունդ

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ո՞վ է Վահագնը: Պատմի՛ր նրա մասին:

Վահագն ռազմի ամպրոպի գլխավոր աստվածն է:         

 • Գույն մատնանշող բառերը դուրս գրիր: Ո՞րն է բանաստեղծության մեջ իշխող գույնը: Զկարմրիկ հուր : Կարմիր նէ իշխող գույնը
 • Նկարագրի՛ր  Վահագնի ծնունդը: Ո՞ր  հիմնական տարրերի ծնունդ է Վահագնը:

Նա ծնվել է կրակից:

 • Վահագնին նկարագրող պատկերները դո՛ւրս գրիր և ըստ դրանց ինքդ նկարագրի՛ր նրան:
 • Քո կարծիքով, այս ծնունդն իրակա՞ն է, երևակայակա՞ն, թե՞ ինչ-որ բան խորհրդանշող: Խորհրդանշող:

Նա հուր հեր ունէր Բո՛ց ունէր մօրուս,

Եվ աչկունքն էին արեգակունք

Իրա մազ էրը կրակից էին,

Աչքերը աևից էին

 • Բանաստեղծությունն աշխարհաբար դարձրո՛ւ:
 • Paint-ով նկարի՛ր Վահագնի ծնունդը:
 • Ձայնագրի՛ր բանաստեղծությունը:

Թեստ 3

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
կողքին, վարդ, տարօրինակ, անգամ:

 2.  Փուշ  բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով կազմի՛ր մեկական նախադասություն:
Փուշը մտավ իմ մատը:

Ես ունեմ փշոտ բնավորություն:

3. Ի՞նչ է նշանակում  պուրակ  բառը.

ա/ բանջարանոց

բ/ արտ

գ/ զբոսայգի

դ/ ծաղկի խանութ

4. Տեքսից դուրս գրի՛ր ընդգծված բառերը՝ դիմացը գրելով ըստ կազմության դրանց տեսակը:
որտեղ-որտեղ բարդ
մատ-պարզ
քաղաքային-քաղաք- այինածանցավոր
գրիչ-գրիչ ածանցավոր
5. Տեքստում ընդգծված նախադասությունից առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրիր երկու գոյական, մեկ ածական, մեկ բայ:

ճանապարհորդել -բայ

սուր- ածական

անկյուններ- գոյական

 շենքեր- գոյական

6. Կազմի՛ր տրված բայերի ուղիղ ձևերը:
ա/ճամփորդեց —ճամփորդել
բ/պետք է վճարել— պետլ է վճարել
գ/ասաց— ասել
դ/երազում էր— երազում էլ

7. Տեքստից դո՛ւրս գրիր մեկ պարզ նախադասություն:
-Երկու ապտակ պարեկի՞ն:

8. Լրացրո՛ւ առածասացվածքները՝ օգտվելով տրված բառերից.

ա/Ինձ համար արա, քեզ համար սովորի:
բ/Խաչն իմն է զորությունը ես գիտեմ:
գ/Փողոցում գտածը փողոցում էլ կկորցնես:
դ/Այսօրվա գործը վաղվան չեն թողնի:

զորությունը, սովորիր, գտածը, այսօրվա

9. Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն: որտեղով քայլում էր Ջովանինոն, թփերի ու վարդերի պուրակ կար:

-Դուք երևի չգիտե՞ք, որ չի  կարելի վարդ քաղել:

10. Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
Հողից վերև՝
Փոքրիկ արև,
Վրան՝ հազար
Սերմ ու տերև:


Արևածաղիկ

11. Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:
Զարմանքից Ջովանինոյի բերանը բաց մնաց:

12. Ինչպիսի՞ երկրում էր հայտնվել Ջովանինոն:
Երկիր, որտեղ ոչ մի սուր բան չկա

13.Ի՞նչ տուգանք նշանակեց պարեկը: Նմանատիպ մի տուգանք էլ դու մտածի՛ր:
Երկու ապտակ:

Երկու քաղծր բամբակ:

14. Ինչո՞ւ էր ստիպված Ջովանինոն լքել այդ երկիրը.
ա/որովհետև վճարել էր տուգանքը
բ/որովհետև պարեկը արդարացի էր
գ/որովհետև խախտեց այդ երկրի օրենքը
դ/որովհետև միամիտ էր

15. Կուզեի՞ր Ջովանինոյին հետ գնալ այդ երկիր:

հա 

Թեստ 4

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրվածդու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը

     դժբախտ

       շաբաթվա

      փորձել

       համբերությունն :


2. 
Գրի´ր տրված բառերի հականիշները.


    
ադժբախտ             բախտավոր
    
բատելի                   երկրպագելի
   
գհիվանդ                 առողջ
   
դ/անհետանալ      ի հայտ գալ  

3.Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող հետզհետե  բառը:  

     ա/ աստիճանաբար
     բ/   կարգին
     գ/ ավելի ուշ
     դ/շատ ուշ 

4.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված տեսակը.

ա/ դժբախտ-դժ-բարխտ- ածանցավո 
բ/ փորացավ-փոր-ա-ցավ բարդ
գ/ մորաքույր-բարդ
դ/ հիվանդություն-ածանցավոր 

5.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված էթե ինչ խոսքի մաս էՈ՞ր տարբերակում է սխալ նշված.  

ա/ վերմակ- գոյական
բ/  նշան-գոյական
գ/ ատամ-գոյական
դ/ դպրոց-գոյական 

6.Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:


  
Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելու:


ա/ հագուստները
բ/ մորաքույրը
գ/ Սիդը 
դ/ իր 

7.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և բացականչական  նախադասություն:
 
Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբախտ զգաց: 

8.Հոմանիշ զույգերից  ո՞րն է սխալ.


ա/ մտածել-մտորել
բ/փնտրել – որոնել
գ/ լսել – ականջ դնել
դ/բնական – արհեստական 

9.Վերնագրի´ր տեքստը

Ալեն Գրիգորյան
 10.
Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց են  թողած կետադրական նշաններ:    Սիդը հառաչեց ,ձգվեց, հենվեց արմունկին և Թոմին նայեց: 

  Լրացրո՛ւ  դրանք

11.Գրի´ր  մեկ բառով.

ա/ մոր քույրը                  մորաքույր

բ/ միտք անել                  մտածել
գ/ ման գալ                    զբոսնել 

դ/ որոշում կայացնել  որոշել 

12.Ինչո՞ւ էր երկուշաբթի օրերը Թոմ  Սոյերը իրեն դժբախտ զգում: 

Որովհետև նա պետք է գնար դասի:
13.Թոմն ինչո՞ւ չէր սիրում կիրակի օրերըՏեքստում ընդգծի՛ր այդ հատվածը

գերության մեջ լինելը դրանով ավելի ատելի էր դառնում

 

14.Ինչո՞ւ էր Թոմն ուզում հիվանդ լինել

Որ դպրոց չգնար 

15.Թոմը որոշեց սկզբից չասել ատամի մասինորովհետև 

̀
ա/ հարմար չէր գտնում նման պատճառաբանությունը
բ/պահում էր որպես պահեստային ցավ
գ/չէր մտածել այդ մասին
դ/ մի անգամ արդեն նման պատճառաբանություն արել էր 

Փոքրիկ Իշխան

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

Եղբայր, հարքուր, պատմվածքը,  հեքիաթի

 • Ի՞նչ է նշանակում երևակայել բառը.

ա/ պատկերացնել
բ/ շինել
գ/ պատրաստել
դ/ կառուցել

 • Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները.
         ա/ գեղեցիկ  – սիրուն
  բ/ շատ   -լիքը,լի
  գ/կախարդական  -մոգական

դ/ մեծ -հսկա

 • Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ սիրտ – պարզ

բ/ բարեկամ — բարդ

գ/ գեղեցկություն – ածանցավոր

դ/ անգետ — ածանցավոր

 • Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/ խաղեր

բ/ պատուհաններ

գ/ թվեր

դ/ իշխան

 • Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ գեղեցիկ — ածական

բ/ տխուր —ածական

գ/ գառնուկ — գոյական

դ/ մոլորակ – գոյական

 • Փակագծերում նշված բայերը համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին:

Բայց մենք հասկացել ենք, թե ինչ բան է կյանքը, և ինչ խոսք, ծիծաղում ենք համարների ու թվերի վրա:

Նրանք, ովքեր ճանաչել են կյանքը, կզգային, որ սա զուտ ճշմարտություն է:

Իմ սիրտը ցավից ճմլվում է, երբ ես հիշում եմ իմ փոքրիկ բարեկամին, և ինձ համար հեշտ չէ նրա մասին պատմելը:

 Եվ ես վախեցա, թե կդառնամ մեծահասակների նման, իսկ նրանք թվերից բացի ոչնչով չեն հետաքրքրվում:
8. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը:

  Իշխանիկը ապրում էր մի փոքրիկ մոլորակի վրա:
ենթակա  – իշխանիկը

ստորոգյալ   -ապրում էր

 • Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:
  Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն:

Քանի՞ տարեկան է նա:

 1. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան: Լրացրու՛:

Ես ամենևին էլ չեմ ուզում, որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար

 1. Ի՞նչ են շատ սիրում մեծահասակները:
 2. մեծահասակները շատ են սիրում թվեր
 3. Ի՞նչ էին հարցնում մեծահասակները նոր բարեկամի մասին:
   ունի և այլեն

քանի տարեկան քանի եղբայր

 1. Ինչո՞ւ Փոքրիկ իշխանի մասին պատմելը հեշտ չէր.

ա/ հեղինակը մանրամասները չէր հիշում

բ/ արդեն վեց տարի էր անցել, ինչ նա և գառնուկը հեռացել էին

գ/ բարեկամներին շուտ էին մոռանում

դ/ հեղինակի սիրտը ճմլվում էր

 1. Ինչո՞ւ էր հեղինակը վախենում մեծահասակների նման դառնալուց.

ա/ ճիշտ հարցեր էին տալիս

բ/ ծիծաղում էին համարների և թվերի վրա

գ/մեծահասակները թվերից բացի ոչնչով չէին հետաքրքրվում

դ/ մեծահասակները շատ բարեկամներ ունեին

 1. Դու՛րս գրիր այն հատվածը, որտեղ գրված է, որ երեխաները պետք է հասկանան և  ներեն մեծերին:

երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն

Մայրենի

Ջաննի Ռոդարի. Թե ինչպես կապիկները ճամփորդեցին

Մի օր կեն.անաբանական այգու կապիկները որոշեցին ճամ.որդել, աշխարհ ճանաչել: Որոշեցին ու ճամ.ա ընկան: Գնացին, գնացին, մի տեղ կանգնեցին ու հարցրին.
-Ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, փոկի ավազանն ու ընձու.տի տունը:
-Ի՜նչ մեծ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամ.որդում ես:
Շարունակեցին ճանապարհն ու կանգ առան միայն կես.րին:
-Հիմա ի՞նչ է երևում:
-Ընձու.տի տունը, փոկերի ավազանն ու առյուծի վանդակը:
-Ի՜նչ տար.րինակ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամ.որդում ես:
Նորից ճանապարհ ընկան ու կանգ առան արևամուտին:
-Իսկ հիմա ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, ընձու.տի տունն ու փոկերի ավազանը:
-Ի՜նչ ձանձրալի է աշխարհը.  միշտ նույն բաներն են հանդիպում. ու ճանապարհորդելն էլ ոչ մի բանի պետք չէ:
Ու այդպես, նրանք ճամ.որդում էին, ճամ.որդում, բայց վանդակից դուրս չէին գալիս, պտտվում էին նույն շրջանում կարուսելի ձիուկի պես:

Առաջադրանքներ

 1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը: կենդանաբանական, ճամբա, ընձուղտի ճամբորդում, կեսօրին տարօրինակ
 2. Տրված բառերը բառերը բաղադրիչների(մասերի) բաժանի՛ր, ապա որոշի՛ր  կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր)՝  կեսօր-կեսօրբարդ, արևամուտ-արևամուտ բառդ, ձանձրալի-ձանձրույդալի բառդ, աշխարհ-պարզ, ճանապարհորդ-պարզ:

       3.  Կենդանաբանական այգու կապիկները  ճամփորդեցին:

ա) Գտի՛ր տրված նախադասության ենթական ու ստորոգյալը:

կապիկները  -ենթակա  ,  ճամփորդեցին ստորոգյալ           

բ) Սա պարզ ընդարձակ նախադասություն  է: Այն դարձրո՛ւ պարզ համառոտ:

Կապիկները  ճամփորդեցին:

գ) 

Լույսն անջատվեց:  Լույսն հանկարծակի անջատվեց

Աննան նվագում է: Աննան հաճույքով նվագում է

Աստղերը շողշողում են: Աստղերը վառ շողշողում են

Այս երեք պարզ համառոտ նախադասությունները դարձրո՛ւ պարզ ընդարձակ:

4. Գրի՛ր այգի-պարտեզ, ճանապարհ- ճամբա, արևամուտ- վերջալույս բառերի հոմանիշները:

 5. Գրի՛ր տարօրինակ- սովորական, գիշեր-ցերեկ, նույն-տարբեր, դուրս գալ-ներս գալ բառերի հականիշները:

   6. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր  մեծ, ձանձրալի, տարորինակ աշխարհը բնութագրող բառերը:

   7. Համաձա՞յն ես կապիկների հետ: Ինչպիսի՞ն է քո աշխարհը: Պատմի՛ր:

Համաձայնեմ աշխարհը սիրուն է լավն է հետաքրքիր է: