Ձմեռային պատմություն

Ես նոր տարին շատ էմ սիրում սակայն այս նոր

տարին ամենա վատն էր։

Որովհետև ես տեսելեմ իսկական ձմեռ պապիկին սակայն ձմեռ պապիկը նվեր չեր դնում։

Հետո հասկացա որ էտի գող էր։ այդպես պատմություն է անցած տարի իմ հետ է եղել։

Նոյեմբեր ամսվա ինքնաստուգում

21×10+6=216

  • Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 186 է, թերի քանորդը՝ 5, մնացորդը՝ 1։

(186-1):5=37

3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 33 է, թերի քանորդը՝ 4, մնացորդը՝ 3։

33×4+3=135

4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 126 է, թերի քանորդը՝ 4, մնացորդը՝ 2։

(126-2):4=31

5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 19, մնացորդը՝ 5։ 17×5+19=104

6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 158 է, թերի քանորդը՝ 3, մնացորդը՝ 2:(158-2):3=53

7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 3-ի բաժանելիս։2

8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 25-ի բաժանելիս։24

9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 106-ի բաժանելիս։105

10) Առանձնացրեք 4-ի բաժանվող թվերը.

1000, 2924, 2812,

 1785, 30261, 2820, 34581, 3565, 4533:

11) Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 13 սմ, 15 սմ,  10 սմ:

13×3=39, 15×3=45, 10×3=30:

12) Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։9216

13)  Ուղղանկյան լայնությունը 23 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 7 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։690

14)  Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։

15) Երկու շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը 10սմ է։ Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 3սմ և 5սմ։ Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը։

Նոյեմբերի 29-30

Բաղադրյալ-շքախումբ (բարդ), քաղաքապետ (բարդ), առաջնորդ (ածանցավոր),  մեկնվել  (ածանցավոր), նահանգապետ (բարդ), փոխարքա (բարդ), հարցնել (ածանցավոր), պատասխանել (ածանցավոր), անվրդովություն  (ածանցավոր)։

Պարզ-քաղաք, ոտք, գլուխ, փողոց, անկյուն, պատ, ստվեր, ցնցոտի, ճանապարհ, հարց։

Վարժ 82

Բաղադրյալ-փետրագնդակ, օրացույց, գլխակորույզ,ուրախություն, նորություն, երկմտություն, շաբաթական։

Պարզ-նկար, գլուխ, հինգ, ուրախ, փետուր, շյուղ, գրպան, քաղաք, անուն։

 Վարժ 83

Ա խմբում պարզ բառեր են, որովհետև 1 արմատից են կազմված և ածանց չունեն։

Բ խմբում բաղադրյալ բառեր են , որովհետև 2 արմատ ունեն և ածանց։

Վարժ 85

Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր, պարզ բառեր են, օրինակ ծով, նկար։

Այն բառերը, որոնք հնարավոր է  բաժանել բառ կազմող իմացտական մասնիկների բաղադրյալ բառերը են․ օրինակ՝ հեռաղոս- հեռ-ա-խոս, բարկ-ություն։

Հայոց լեզու․ 11․28․2021

Վարժ 77

Մորաքույր, դարպասապահ, ժամացույց, ջրաման,

գաղտնապահ, նավավար, ծաղկաթերթ, արագավազ,

ամենամեծ, անպոչ, անուշահամ, քարաշեն, բժշկուհի,

բալենի։

Վարժ 78

Բարեսիրտ, անխիխճ, բարձրաձայն, կապույտաչա,

Ծաղկեզարդ, քաղաքացի, հայաստան։

Վարժ 79

Արագընթաց, ճառասաց, վիպագիր, բառարանագիր, արտասահմանցի,

 Բուսաբանություն։

Վարժ 80

Հակ-ա-նիշ, բաջար-անոց, աշակերդ-չի բաճանվում, աշակերտ-ական, տար-ական,

 Գլխ (գլուխ)-ավոր, կարմիր-չի բաժանվում, դաշտ-ա-մուկ, հյուր-չի բաճանվում,

Հարստ (հարուստ)-ություն, կեր-առատ, վտանգ-չի բաճանվում։

Վարժ 81

Ա․Մարդ, տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի։

Բ․Մարդասեր, Տիրամայր, սրտատրոփ, կապտավուն, արքայական, ծաղկել, կավազգի, բարերար։

Ա խմբում պարզ  բառեր են, իսկ Բ խմբում բարդ և ածանցավոր էն։

Բնագիտություն 27․11․2021

1.Ի՞նչ շերտերից են կազմված Երկիրը:

Միջուկից (արտաքին և ներքին), միջնապատյան,կեղև։
2. Ի՞նչ է քարոլորտը:

Միջնապատյանի վերևի մասը և կեղևը քարոլորտ։
3. Ինչպիսի՞ կարծր ապարներ կան:

Թակարժեք քարեր մետաղներ և քարածուխ։

1.Ի՞նչ են քարոլորտի  սալերը:Քալորորտի սալերը մեծ կտորներ են որոնք շառժվումեն։
2. Ի՞նչ կառուցվածք ունի երկրակեղևը: Որո՞նք  են երկրակեղևի հիմնական տիպերը:

Մայրցամաքային և  օվկիանոսային։ Մայրցամաքայինը կազմված է նստվածքային ապարների շերտից ,գռանիտից, բազալտից։

 Օվկիանոսայինը՝ բազալտից է։
3. Երկրակեղևի շարժումների ի՞նչ տեսակներ գիտեք:

 ՈՒղղաձիգ և հորիզոնական
4. Ի՞նչ է հարթակը: Մայրցամաքային կեղևի կայում մասը կոչվում է հարթակ։
5. Ի՞նչ է երկրածալքը:

Սալիկները իրար են բաղվում և առաջանում է երկրածալք։