Режим дня

Я просыпаюс в 7.00 или в7.30 утра. Потом завтрыкаю и иду в школу. Потом возврашаюсотпм

Домой, потом я отдыхаю о птом я делаю уроки о после я иду в дйудо о потом я ложус в 10.00 спат.

Բնագիտություն

Պարարտանութեր

Հարցեր

 1. Ի՞նչ է պարարտանյութը:Այն նույթերնեն,որոնք սնուցում են հողը։
 2. Թվարկե՞ք  պարարտանյութերի տեսակները, ի՞նչ կարող եք ավելացնել:

Օրգանական

Հանքային

Բակտերիոլոգիական։

 • Ի՞նչ ազդեցություն է ունենում պարարտանյութը բույսերի վրա: բույսերի բերքատվությունը շատացնումա։

Բույսեր

Հարցեր

 • Բույսերի ի՞նչ տեսակներ գիտեք: ջերմասեր օրինակ՛ արմավենի․, ստվերասեր օրինակ՛ մամուռ․, չորադիմացկուն օրինակ՛ կակտուս․,  ջրասեր օրինակ՛ ուռենի։
 • Թվարկեք չորադիմացկուն բույսերը: կակտուս․,մամուռ։

Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ

1 Երկու տարբեր կետերից իրար ընդառաջ վազեցին երկու ընկեր։ Երբ նրանք հանդիպեցին, պարզվեց, որ նրանցից մեկն անցել է 240մ ճանապարհ, իսկ մյուսը՝ 320մ։ Որքա՞ն էր այդ կետերի հեռավորությունը։

Լուծում՝.240+320=560

2․ Միևնույն կետից նույն ուղղոթյամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծանվորդ։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 4կմ, իսկ երկրորդը՝ 6կմ։ Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը։ Ո՞ր հեծանվորդն էր ավելի արագ ընթանում։

 Լուծում՝. 6-4=2

Երկրորդը ավելի արագ է

3․ Նույն կետից նույն ուղղությամբ շարժվեցին երկու հեծանվորդ։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջին հեծանվորդն անցել էր 4կմ, իսկ նրան միջև հեռավորությունը 2կմ էր։ Հաշվի՛ր  երկրորդի անցած ճանապարհը։2+4=62

4․ 20կմ500մ հեռավորությունից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու ձիավոր։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց, երբ նրանք կանգնեցին հանգստանալու, առաջին ձիավորն անցել էր 8կմ200մ, իսկ երկրորդը՝ 9կմ ճանապարհ։ Այդ պահին որքա՞ն էր նրանց միջև հեռավորությունը։

Լուծում՝.1)9 կմ +8կմ200մ=17 կմ200 մ

2) 20կմ մ500- 17կմ3մ

5․ Միևնույն կետից հակադիր ուղղությամբ շարժվեցին երկու հետիոտն։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 340մ, որը երկրորդի անցածից 30մ-ով ավելի էր։ Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը։

1)340-30=310

2)310+340=650

6 A վայրից միևնույն ուղղությամբ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ 1ժ հետո նրանց հեռավորությունը միմյանցից 15կմ էր։ Մեկնաբանի՛ր, թե ինչպես կարող էր դա պատահել։ Հաշվի՛ր այդ պահին կանաչ մեքենայի անցած ճանապարհը՝ գիտենալով, որ դեղինը անցել էր 95կմ։

1)95 կմ -15 կմ=80 կմ

Քանի որ դեղինի արգությունը 80 կմ

7 B վայրից հակադիր ուղղությամբ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ 1ժ հետո առաջինն անցել էր 75կմ ճանապարհ, իսկ երկրոդը՝ 15կմ-ով ավելի։ Հաշվի՛ր այդ պահին նրանց հեռավորությունը միմյանցից։

1)75+15=90 կմ

2)75+90=165 կմ

8 A վայրից հակադիր ուղղությամբ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Շարժվելուց 1ժ հետո նրանց հեռավորությունն իրարից 200կմ էր։ Այդ պահին որքա՞ն ճանապարհ էր անցել մեքենաներից յուրաքանչյուրը, եթե նրանցից մեկն անցել էր 20կմ-ով ավելի, քան մյուսը։

1)200-20=180 կմ

2)180:2=90 կմ

3)90+20=110 կմ

9 2կմ հեռավորությունից իրար ընդառաջ դուր եկան հեծանվորդն ու հետիոտն։ Երբ հանդիպեցին, հետիոտնն անցել էր 800մ-ով պակաս ճանապարհ, քան հեծանվորդը։ Հանդիպման պահին որքա՞ն ճանապարհ էր անցել հեծանվորդը։

1)2 կմ -800մ= 1կմ 200մ

2)1 կմ200մ:2=600մ

3)600 մ +800 մ=1 կմ400մ

10 A և B վայրերից, որոնց հեռավորությունը 170կմ է, միամյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Որոշ ժամանակ անց նրանցից մեկն անցել էր 55կմ, իսկ մյուսը՝ 65կմ։ Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց հեռավորությունը։ 1)55+65=120

2)120-170=150

Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ

1 Երկու տարբեր կետերից իրար ընդառաջ վազեցին երկու ընկեր։ Երբ նրանք հանդիպեցին, պարզվեց, որ նրանցից մեկն անցել է 240մ ճանապարհ, իսկ մյուսը՝ 320մ։ Որքա՞ն էր այդ կետերի հեռավորությունը։

Լուծում՝.240+320=560

2․ Միևնույն կետից նույն ուղղոթյամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծանվորդ։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 4կմ, իսկ երկրորդը՝ 6կմ։ Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը։ Ո՞ր հեծանվորդն էր ավելի արագ ընթանում։

 Լուծում՝. 6-4=2

Երկրորդը ավելի արագ է

3․ Նույն կետից նույն ուղղությամբ շարժվեցին երկու հեծանվորդ։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջին հեծանվորդն անցել էր 4կմ, իսկ նրան միջև հեռավորությունը 2կմ էր։ Հաշվի՛ր  երկրորդի անցած ճանապարհը։2+4=62

4․ 20կմ500մ հեռավորությունից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու ձիավոր։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց, երբ նրանք կանգնեցին հանգստանալու, առաջին ձիավորն անցել էր 8կմ200մ, իսկ երկրորդը՝ 9կմ ճանապարհ։ Այդ պահին որքա՞ն էր նրանց միջև հեռավորությունը։

Լուծում՝.1)9 կմ +8կմ200մ=17 կմ200 մ

2) 20կմ մ500- 17կմ3մ

5․ Միևնույն կետից հակադիր ուղղությամբ շարժվեցին երկու հետիոտն։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 340մ, որը երկրորդի անցածից 30մ-ով ավելի էր։ Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը։

1)340-30=310

2)310+340=650

6 A վայրից միևնույն ուղղությամբ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ 1ժ հետո նրանց հեռավորությունը միմյանցից 15կմ էր։ Մեկնաբանի՛ր, թե ինչպես կարող էր դա պատահել։ Հաշվի՛ր այդ պահին կանաչ մեքենայի անցած ճանապարհը՝ գիտենալով, որ դեղինը անցել էր 95կմ։

1)95 կմ -15 կմ=80 կմ

Քանի որ դեղինի արգությունը 80 կմ

7 B վայրից հակադիր ուղղությամբ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ 1ժ հետո առաջինն անցել էր 75կմ ճանապարհ, իսկ երկրոդը՝ 15կմ-ով ավելի։ Հաշվի՛ր այդ պահին նրանց հեռավորությունը միմյանցից։

1)75+15=90 կմ

2)75+90=165 կմ

8 A վայրից հակադիր ուղղությամբ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Շարժվելուց 1ժ հետո նրանց հեռավորությունն իրարից 200կմ էր։ Այդ պահին որքա՞ն ճանապարհ էր անցել մեքենաներից յուրաքանչյուրը, եթե նրանցից մեկն անցել էր 20կմ-ով ավելի, քան մյուսը։

1)200-20=180 կմ

2)180:2=90 կմ

3)90+20=110 կմ

9 2կմ հեռավորությունից իրար ընդառաջ դուր եկան հեծանվորդն ու հետիոտն։ Երբ հանդիպեցին, հետիոտնն անցել էր 800մ-ով պակաս ճանապարհ, քան հեծանվորդը։ Հանդիպման պահին որքա՞ն ճանապարհ էր անցել հեծանվորդը։

1)2 կմ -800մ= 1կմ 200մ

2)1 կմ200մ:2=600մ

3)600 մ +800 մ=1 կմ400մ

10 A և B վայրերից, որոնց հեռավորությունը 170կմ է, միամյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Որոշ ժամանակ անց նրանցից մեկն անցել էր 55կմ, իսկ մյուսը՝ 65կմ։ Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց հեռավորությունը։ 1)55+65=120

2)120-170=150

Եղեգնուհին

 • Բացատրի՛ր 

եղեգնուտ  Եղեգով պատված տեղ՝ վայր,

 բոշա  Գնչու:
 Մուրացկան:
 Պնդերես:,

չոլեչոլ,

շուշաբանդ ապակեպատ,

 նաժիշտ սպասավորուհի,

 խարդախություն խաբեբայություն,

 ուռկան ձկնորսացանց,

 ընծա նվեր,

 ճարահատյալ  ճարը կտրած, եղելություն պատահար բառերը:

Թագավոր-թագ(արմատ)+ավոր(ածանց),

 թագուհի-թագ(արմատ)+ուհի(ածանց), խարդախություն –խարդախ(արմատ)+ ություն(ածանց)։  բառերն ածանցավոր բառեր են: Առանձնացրո՛ւ ածանցները արմատներից:

 • Հեքիաթի ամեն մասի համար 2 երկու հարց մտածի՛ր:
 • Հեհիաթի մասերը վերնագրի՛ր: 5 Սատանա 1 ամուսնություն 2 Բոշայի խարդախություն 3 Եղեգնուհի ձուկ 4 պառավի տանը
 • Ուռկան,-ուռկաններ ձուկ-ձկներ, ավազան,- ավազաններ ձկնորս- ձկնորսներ բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի:
 • Բոշա, շուշաբանդ, մարդիկ, հեշտ, եղեգնուտ  բառերի շարքում կա մեկը, որը գոյական չէ. մնացածը գոյականներ են: Գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր այդ բառը և որոշի՛ր, թե այդ բառն ինչ խոսքի մաս է:

ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒՆԴ

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ո՞վ է Վահագնը: Պատմի՛ր նրա մասին:

Վահագն ռազմի ամպրոպի գլխավոր աստվածն է:         

 • Գույն մատնանշող բառերը դուրս գրիր: Ո՞րն է բանաստեղծության մեջ իշխող գույնը: Զկարմրիկ հուր : Կարմիր նէ իշխող գույնը
 • Նկարագրի՛ր  Վահագնի ծնունդը: Ո՞ր  հիմնական տարրերի ծնունդ է Վահագնը:

Նա ծնվել է կրակից:

 • Վահագնին նկարագրող պատկերները դո՛ւրս գրիր և ըստ դրանց ինքդ նկարագրի՛ր նրան:
 • Քո կարծիքով, այս ծնունդն իրակա՞ն է, երևակայակա՞ն, թե՞ ինչ-որ բան խորհրդանշող: Խորհրդանշող:

Նա հուր հեր ունէր Բո՛ց ունէր մօրուս,

Եվ աչկունքն էին արեգակունք

Իրա մազ էրը կրակից էին,

Աչքերը աևից էին

 • Բանաստեղծությունն աշխարհաբար դարձրո՛ւ:
 • Paint-ով նկարի՛ր Վահագնի ծնունդը:
 • Ձայնագրի՛ր բանաստեղծությունը:

Վահագնի ծնունդ

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ո՞վ է Վահագնը: Պատմի՛ր նրա մասին:

Վահագն ռազմի ամպրոպի գլխավոր աստվածն է:         

 • Գույն մատնանշող բառերը դուրս գրիր: Ո՞րն է բանաստեղծության մեջ իշխող գույնը: Զկարմրիկ հուր : Կարմիր նէ իշխող գույնը
 • Նկարագրի՛ր  Վահագնի ծնունդը: Ո՞ր  հիմնական տարրերի ծնունդ է Վահագնը:

Նա ծնվել է կրակից:

 • Վահագնին նկարագրող պատկերները դո՛ւրս գրիր և ըստ դրանց ինքդ նկարագրի՛ր նրան:
 • Քո կարծիքով, այս ծնունդն իրակա՞ն է, երևակայակա՞ն, թե՞ ինչ-որ բան խորհրդանշող: Խորհրդանշող:

Նա հուր հեր ունէր Բո՛ց ունէր մօրուս,

Եվ աչկունքն էին արեգակունք

Իրա մազ էրը կրակից էին,

Աչքերը աևից էին

 • Բանաստեղծությունն աշխարհաբար դարձրո՛ւ:
 • Paint-ով նկարի՛ր Վահագնի ծնունդը:
 • Ձայնագրի՛ր բանաստեղծությունը: