Գանբոլը և Լուսինը

Լինումե չի լինում մի տղա է լինում: Իրա անունը Գամբոլ է:Ինքը սիրում է պանիր և մի ագամ Գամբոլին խաբելեն ասելեն որ, Լուսինը դա մեծ պանիր է իսկ Գամբոլը չէ հավատաց և ասաց, որ իրենք խաբում են: Քանիվ-որ Գամբոլը գնաց է հասել է Լուսին և կծել է ու պարզելե որ Լուսինը բանանիցեր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s