Ճանապարհ, ժամանակ արագություն

Տնային առաջադրանքներ

1Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի կրիան 10 րոպեում, եթե նրա շարժման արագությունը 12մ/ր է։12մx10ր=120մ     

2 Որքա՞ն ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքից 15վ հետո, եթե նրա թռիչքի արագությունը 8կմ/վ է։ 15×8=120

Պատ.’120կմ

3. Ավտոմեքենան 90կմ/ժ արագությամբ  A քաղաքից մեկնեց 360կմ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը։ A քաղաքից դուրս գալուց 3ժ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից։

1)3×90=270 կմ

2)360-270=90 կմ

4 A և B վայրերից իրար ընդառաջ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 75կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 80կմ/ժ արագությամբ։ Շարժվելուց 3ժ հետո նրանք հանդիպեցին։ Հաշվի՛ր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը։

1)75×3=225 կմ

2) 80×3=240 կմ

3)225 կմ +240=465 կմ

5. A վայրից հակադիր ուղղություններով միաժամանակ շարժվեցին երկու մեքենա։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 3ժ հետո, եթե մեքենաներից մեկի արագությունը 50կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝ 65կմ/ժ։

1)50×3=150 կմ

2)65×3=195 կմ

3)195+150=345 կմ

6 Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ։ որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ՝ 1 կովի մեկ շաբաթ կերակրելու համար։

7×20=140 կգ

7 Ծորակից 1ժամում հոսում է 240լ ջուր։ Քանի՞ ժամում կլցվի 2880լ տարողությամբ ջրավազանն այդ ծորակով։2880:240=120

Գանբոլը և Լուսինը

Լինումե չի լինում մի տղա է լինում: Իրա անունը Գամբոլ է:Ինքը սիրում է պանիր և մի ագամ Գամբոլին խաբելեն ասելեն որ, Լուսինը դա մեծ պանիր է իսկ Գամբոլը չէ հավատաց և ասաց, որ իրենք խաբում են: Քանիվ-որ Գամբոլը գնաց է հասել է Լուսին և կծել է ու պարզելե որ Լուսինը բանանիցեր: