Զույգ և կենտ թվեր

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվարկի՛ր 33-ից մինչև 45-ը ներառյալ բոլոր կենտ թվերը։ 35,37,39, 41,43

2 Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող կենտ թվերի տարբերությունը։ 2

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

125 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը – Զույգ են   որհետև  վերջանում էն 2,4

Երկու կենտ թվերի գումարը

Որևէ զույգ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը -կենտեն

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

62դմ2սմ-5դմ8սմ =622 սմ -58 սմ=56 դմ 4սմ

12ժ20ր-2ժ40ր=9ժ40ր

82կգ-6կգ650գ=75կգ350գ

42դմ7սմ+5դմ8սմ=48դմ5սմ

12կգ650գ+6կգ450գ=19կգ 100գ

12ժ20ր+2ժ40ր=15ժ

5 Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

*։24=444

203=4872:*

2603+3637=6240

48216-215=48001

6 Երկու թվերի գումարը 560 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից փոքր է 6 անգամ։ Որո՞նք են այդ թվերը։

560:7=80

80×6=480

7. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի ունենան։

6450, 1, 1240,  459,

1240<1245        1240>1200

459>214       459<1800

8. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։

(40+1):4-10  ու 1 մնացորդ

(40+2):4-10  ու 2մնացորդ

(40+3):4-10  ու 3 մնացորդ

9 7 մեծ և 5 փոքր պարկերում կա 38կգ բրինձ։ 7 մեծ և 7 փոքր պարկերում՝ 42կգ։ Որքա՞ն բրինձ կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։

10 Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։