Պատրանք

  • Հ. Թումանյանի «Չախչախ թագավորը» հեքիաթը դերերով պատմե՛լ սովորիր(դասարանում բեմադրելու ենք):
  • Անգիր սովորիր Հ. Թումանյանի  «Պատրանք» բանաստեղծությունը:

Պատրանք է կոչվում որովհետև իրան թվում է, որ եղբայրը կգա:

Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր, բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Զըրնգում- Զանգի կարճ ,

 կուսական- մաքուր, անբիծ,

  • Գրի՛ր պատրանք- Խաբեություն,
  • մութ- Խավար,
  • քաջ- Քաջարի,
  • կուսական – մաքուր, անբիծ,  բառերի հոմանիշները:
    • Բացատրի՛ր բանաստեղծության վերնագիրը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s