Փետրվարի 9

Փետրվարի 9

  • Հ. Թումանյանի «Չախչախ թագավորը» հեքիաթը նորի՛ց կարդա, դերերով պատմե՛լ սովորիր:
  • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5 բարդ  և 5 ածանցավոր բառեր, դուրս գրածդ բառերը բաղադրիչների’ բաժանիր:

Պարզ-օր,շոտ, տուն, ձի, շոր:

Ածանցավոր- թագավոր-թագ- ավոր ,ուրախանալ-ուրախ-անալ ,վազել-վազ-ել, վախեցաց-վախ-ենալ, շուտով-շուտ-ով

Բարդ-աչքալույս-աչք-ա-լույս,  շրջապատված-շուր-ա-պատված, մեծամեծ-մեծ-ա-մեծ ջաղացպան-ջուր-աղաց-պան,դեսուդեն-դես-ու-դեն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s