Փետրվարի 9

Փետրվարի 9

  • Հ. Թումանյանի «Չախչախ թագավորը» հեքիաթը նորի՛ց կարդա, դերերով պատմե՛լ սովորիր:
  • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5 բարդ  և 5 ածանցավոր բառեր, դուրս գրածդ բառերը բաղադրիչների’ բաժանիր:

Պարզ-օր,շոտ, տուն, ձի, շոր:

Ածանցավոր- թագավոր-թագ- ավոր ,ուրախանալ-ուրախ-անալ ,վազել-վազ-ել, վախեցաց-վախ-ենալ, շուտով-շուտ-ով

Բարդ-աչքալույս-աչք-ա-լույս,  շրջապատված-շուր-ա-պատված, մեծամեծ-մեծ-ա-մեծ ջաղացպան-ջուր-աղաց-պան,դեսուդեն-դես-ու-դեն:

Մաթեմատիկա 09.02.2020

Դասարանական առաջադրանքներ

1. 336-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որպեսզի ստացված գումարը 10-ի բազմապատիկ լինի։ 4

2. 418-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված գումարը 10-ի բազմապատիկ լինի։ 8

3 40-ը ներկայացրու՛ այնպիսի երկու գումարելիների գումարի տեսքով, որոնք 5-ի բազմապատիկ են։ 10+30

4 Կատարի՛ր  գործողությունները

7ժ30ր+8ժ40ր= 16ժ 10ր

8օր17ժ+3օր9ժ=12oր 1ժ

45ր40վ-30ր50վ=14ր 40վ

5 Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ ստանաս հավասարություն։

300։(150։10)=20

34-3400: (75 + 25) = 0

Տնային առաջադրանքներ

1Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 234-ին՝ ստացված գումարը առանց մնացորդի բաժանվի 10-ի։ 6

2. 4516-ից հանի՛ր մի այնպիսի թիվ, որ ստացված տարբերությունը 100-ի բազմապատիկ լինի -16

3. 40-ը ներկայացրու՛ այնպիսի երկու գումարելիների գումարի տեսքով, որոնք 5-ի բազմապատիկ չեն։ 35+5=40

4 Կատարի՛ր  գործողությունները

8օր14ժ+6օր12ժ=15oր2 ժ

24ժ15ր-6ժ17 ր =30ժ32 ր

5ր40վ+7ր20վ= 13ր