Մաթեմատիկա 09.02.2020

Տնային առաջադրանքներ 

6.Երկու մեքենայով շինհրապարակ բերեցին 14տ ցեմենտ։ Առաջին մեքենայում կար 2տ ավելի, քան երկրորդում։ Որքա՞ն պետք է վճարել յուրաքանչյուր մեքենայի բերած ցեմենտի համար, եթե 1տ ցեմենտն արժե 47000դրամ։ 

Լուծում` 14-2=12, 12:2=6, 6+2=8, 47000×6=282000, 47000×8=376000

7. Երեք թվերի գումարը 480 է։ Առաջին երկուսի գումարը 20-ով մեծ է երրորդ թվից։ Ո՞րն է երրորդ թիվը։ 

480-20=460,460:2=230

8 Եթե Սոնայի մտապահած թվին ավելացնենք նույն թիվը, ապա նաև 124, կստանանք 10-ի բազմապատիկ՝ 135-ից փոքր թիվ։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան։  

9. Վարպետը 90լ ջուրը լցրեց 30հատ 2լ և 5լ տարողությամբ ամանների մեջ և ուղարկեց խանութ։ Նա յուրաքանչյուր տարողությամբ քանի՞ աման ջուր ուղարկեց խանութ։ 

Լույս և ձայն

Հարցեր և  առաջադրանքներ
1.Ո՞րն  է կոչվում  լույսի  աղբյուր:  Թվարկել  տեսակները:

Լույս արձակող մարմինները բնական-արև և արհեստական-տան լույսերը:

2. Ի՞նչն  են  անվանում  ձայն: Օդի տատանումից լինումե ձայնը
3.Ի՞նչն  են  անվանում  արձագանք: Երբ ձայն կպնումա  ինչ-որ մարմնի և անդրադառնումա: