Տնային առաջադրանքներ 7.02.2020

1 Գրիր 40-ի բոլոր բաժանարարները։ 2, 4,20,1,10,5,40:

2 Ո՞ր թիվն է 27-ի ամենափոքր բաժանարարը։ 1

3 Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 1,24,2,12,4,6:

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

50-1,50,5,2,10,25:

45-1,5,45,9:

47-1,47,7:

124-1,2,124,62:

1434-1434 ,1,2, 717:

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

2-4,6,10

3-6,9,12

4-8,12,16

40-120,160,200

6 Կատարիր գործողությունը։

18կմ650մ-16կմ850մ= 1կմ 800մ

15մ25սմ-7մ40սմ=1525-740=785=7մ85սմ

16դմ7սմ-8սմ=159 սմ=15դմ9սմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s