Մաթեմատիկա

  1. Հայկենց տնից մինչև դպրոց 450մ է։ Հայկն այդ օրը դպրոց է գնացել 50մ/ր արագությամբ, իսկ վերադարձել է 30մ/ր արագությամբ։ նա որքա՞ն ժամանակ է ծախսել դպրոց գնալու և վերադառնալու համար։

Լուծ`.1)450:50=9 ր

          2)450:30=15 ր

          3)9+15=24 ր

Պատ.`24 ր

  • A և B վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու հեծյալ։ հանդիպման պահին A վայրից մեկնողն անցել է 25կմ ճանապարհ։ Այդ պահին որքա՞ն էր մյուս հեծյալի հեռավորությունը A վայրից։ 

          Պատ.` 25 կմ

3. Հաշվի՛ր 48-ի բաժանարարների քանակը։ 2,4,1,12,24-5հատ

4 Կա՞ արդյոք 8-ի պատիկ թիվ, որի գրությունը վերջանա 7-ով։  ոչ

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն 24.02.2021

Տնային առաջադրանքներ

1 Հեծանվորդը առաջին 2 ժամում ընթացավ 18կմ/ժ արագությամբ, հետո արագությունը 3կմ/ժ-ով փոքրացրեց և գնաց ևս 2 ժամ։ Նա որքա՞ն ճանապարհ անցավ այդ 4 ժամում։                                                                

Լուծում 1)18×2=36

2) 18-3=15

3)15×2=30

4) 30+36=66

2 Զբոսաշրջիկը 4 ժ գնաց ավտոբուսով 70կմ/ժ արագությամբ, այնուհետև 5ժ գնաց ձիով 20կմ/ժ արագությամբ։ Դրանից հետո նրան մնաց անցնելու ևս 5կմ։ Որքա՞ն ճանապարհ էր նախատեսել անցնել զբոսաշրջիկը։

Լուծում

1)70×4=320

2)20×5=100

3)320+100+5=425

Պատ.’425

3. Գյուղից դեպի սար միաժամանակ մեկնեցին երկու հեծյալ։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը մեկնելուց 40ր հետո, եթե նրանցից մեկի արագությունը 130մ/ր է, իսկ մյուսինը՝ 145մ/ր։

Լուծում

1)130×40=5200

2)145×40=5800

3)5200+5800=11000 մ=11կմ

Պատ.’ 11 կմ

4 Գտի՛ր այն եռանիշ թվերը, որոնց թվանշանների գումարը 4 է։

Պատ.’ 112, 211, 121, 301, 310, 103, 130

Իմ արմատները

Իմ արմատները Ապարանից են: Իմ ապուպապը ժամհար էր Ձորագլուխ  գյուղում: Բաշ-Ապարանի մառտի ժամանակ թուրքերը  նրան սպանել են, երբ նազանգերներ խփում:

Իրեն թաղելեն գյուղի եկեղեցում: Իրա անունով իմ ազգանուն է իր անունը Գրիգոր էր:

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն

Տնային առաջադրանքներ

1Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի կրիան 10 րոպեում, եթե նրա շարժման արագությունը 12մ/ր է։12մx10ր=120մ     

2 Որքա՞ն ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքից 15վ հետո, եթե նրա թռիչքի արագությունը 8կմ/վ է։ 15×8=120

Պատ.’120կմ

3. Ավտոմեքենան 90կմ/ժ արագությամբ  A քաղաքից մեկնեց 360կմ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը։ A քաղաքից դուրս գալուց 3ժ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից։

1)3×90=270 կմ

2)360-270=90 կմ

4 A և B վայրերից իրար ընդառաջ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 75կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 80կմ/ժ արագությամբ։ Շարժվելուց 3ժ հետո նրանք հանդիպեցին։ Հաշվի՛ր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը։

1)75×3=225 կմ

2) 80×3=240 կմ

3)225 կմ +240=465 կմ

5. A վայրից հակադիր ուղղություններով միաժամանակ շարժվեցին երկու մեքենա։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 3ժ հետո, եթե մեքենաներից մեկի արագությունը 50կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝ 65կմ/ժ։

1)50×3=150 կմ

2)65×3=195 կմ

3)195+150=345 կմ

6 Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ։ որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ՝ 1 կովի մեկ շաբաթ կերակրելու համար։

7×20=140 կգ

7 Ծորակից 1ժամում հոսում է 240լ ջուր։ Քանի՞ ժամում կլցվի 2880լ տարողությամբ ջրավազանն այդ ծորակով։2880:240=120

Գանբոլը և Լուսինը

Լինումե չի լինում մի տղա է լինում: Իրա անունը Գամբոլ է:Ինքը սիրում է պանիր և մի ագամ Գամբոլին խաբելեն ասելեն որ, Լուսինը դա մեծ պանիր է իսկ Գամբոլը չէ հավատաց և ասաց, որ իրենք խաբում են: Քանիվ-որ Գամբոլը գնաց է հասել է Լուսին և կծել է ու պարզելե որ Լուսինը բանանիցեր:

Չափանոթ, լտր-միլիլիտր

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Արտահայտի՛ր միլիլիտրով։

3լ450մլ= 3450մլ

42լ50մլ= 420050մլ

7լ700մլ=7700մլ

2 Արտահայտի՛ր լիտրով և միլիլիտրով։

2500մլ=2լ 500մլ

20020մլ= 20լ 20մլ

4050մլ= 4լ 50մլ

3 Երկու անոթներում կա 1լջուր։ Անոթներից մեկում կա 4 անգամ ավելի ջուր, քան մյուսում։ Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում։                       

1)1000:5=200

2)4×200=800

4 Արայի մոտ կա 50 և 20 դրամանոց ընդհանուր թվով 26 մետաղադրամ։ Այդ մետաղադրամների ընդհանուր գումարը 940դրամ է։ Արան քանի՞ 50 և քանի՞ 20 դրամանոց մետաղադրամ ունի։

5 Կարենի մտապահած քառանիշ թիվը միաժամանակ պատիկ է և՛ 2-ին, և՛ 5-ին, իսկ թվանշանների գումարը 27 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։

Տնային առաջադրանքներ

1 Արտահայտի՛ր միլիլիտրով։

48լ7մլ=48007մլ

7լ77մլ=7077մլ

77լ7մլ=770007մլ

2 Արտահայտի՛ր լիտրով և միլիլիտրով։

4004մլ= 4լ 4մլ

3000մլ= 3լ

20005մլ=20լ 5մլ

3 Երկու անոթներում կա 2լ ջուր։ Անոթներից յուրաքանչյուրում կա 4 անգամ ավելի ջուր, քան մյուսում։ Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում։

4 Հայկի մոտ կա 500 և 200 դրամանոց ընդհանուր թվով 25 մետաղադրամ։ Այդ մետաղադրամների ընդհանուր գումարը 9200դրամ է։ Հայկը քանի՞ 500 և քանի՞ 200 դրամանոց մետաղադրամ ունի։

5 Բացահայտի՛ր օրինաչափությունը և շարունակի՛ր։

20, 22, 26, 32, 40, 50,62,74

80, 78, 74, 68, 60, 50,38,24

Զույգ և կենտ թվեր

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվարկի՛ր 33-ից մինչև 45-ը ներառյալ բոլոր կենտ թվերը։ 35,37,39, 41,43

2 Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող կենտ թվերի տարբերությունը։ 2

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

125 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը – Զույգ են   որհետև  վերջանում էն 2,4

Երկու կենտ թվերի գումարը

Որևէ զույգ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը -կենտեն

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

62դմ2սմ-5դմ8սմ =622 սմ -58 սմ=56 դմ 4սմ

12ժ20ր-2ժ40ր=9ժ40ր

82կգ-6կգ650գ=75կգ350գ

42դմ7սմ+5դմ8սմ=48դմ5սմ

12կգ650գ+6կգ450գ=19կգ 100գ

12ժ20ր+2ժ40ր=15ժ

5 Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

*։24=444

203=4872:*

2603+3637=6240

48216-215=48001

6 Երկու թվերի գումարը 560 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից փոքր է 6 անգամ։ Որո՞նք են այդ թվերը։

560:7=80

80×6=480

7. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի ունենան։

6450, 1, 1240,  459,

1240<1245        1240>1200

459>214       459<1800

8. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։

(40+1):4-10  ու 1 մնացորդ

(40+2):4-10  ու 2մնացորդ

(40+3):4-10  ու 3 մնացորդ

9 7 մեծ և 5 փոքր պարկերում կա 38կգ բրինձ։ 7 մեծ և 7 փոքր պարկերում՝ 42կգ։ Որքա՞ն բրինձ կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։

10 Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։

ԵՐԿՈՒ ՍԵՎ ԱՄՊ

Գահ- թագավորական զարդարուն բարձրադիր աթոռ, 

հալածական- հալածված,

անդադար- դադարում՝ ընդհատում չունեցող

  • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր:

Շաժումը, որովհետև գնում են ու քշվում են:

  • Նկարի՛ր բանաստեղծությունը, ապա ձայնագրիր:
  • Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դո՛ւրս գրիր և պատճառաբանիր, թե ինչու ես այդպես մտածում
  • Իրար կըպած ու միասին,
    Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ…Որովհետև նույնիսկ հողմը չեր կարանում իրանց առանձնացնել:
  • Ի՛նքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը: Երկու ընկեր
  • Արձակ, գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը:Երկու սև անպի մասին է հողմը իրենց դես ու դեն էր տանմ բայց չ առանձնացրեց:

2-ի բաժանելիության հայտանիշ

Տնային առաջադրանքներ

1 Ո՞ր շարքի բոլոր թվերն են պատիկ 2-ին։

3200, 324, 185, 4, 506

2902, 8, 442, 334, 2256

4388, 9, 880, 292

2 Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով և պատասխանի՛ր հարցերին։

72, 503,  3250

Քանի՞ միավոր կա յուրաքանչյուր թվի միավորների կարգում։

Այդ թվերից ո՞րն է առանց մնացորդի բաժանվում 2-ի։

Այդ թվերից որո՞նք են կենտ, և որո՞նք՝  զույգ։

3. Ընտրի՛ր այն արտահայտությունները, որոնց արժեքը պատիկ է 2-ին։

418+2109

326+24

2136-321

1562-28

2×251

2×277+212

4 Հետևելով օրինակին՝ կատարի՛ր բաժանում և ստուգի՛ր սրդյունքը։

Օրինակ՝

248։5=49(3մն)

Ստ․ 49×5+3=248

2090:2= 1045

2794:5=558(4 մն)
5×558+ 4= 2794

2790:10= 279

2797:10= 279 (7 մն)

10×279+ 7 + 2797

5Հասմիկը, կարդալով օրական 12 էջ, ո՞րերորդ օրը կվերջացնի 124 էջանոց գրքի ընթերցումը։

Պատ.`11րդ օրը