Երրորդ ուսումնական շրջանի անհատական պլան


Անուն Ազգանուն, դասարան-  Տիգրան Գրիգորյան, 4-1
Ընտրությամբ խումբ-  անիմացիա
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/-  չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/- չեմ օգտվում
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-
դպրոցից դուրս ձյուդոի

Անհատական ուսումնական պլան


Անուն, Ազգանուն- Տիգրան Գրիգորյան

Դասարան- 4.1

Ճամբարային խումբ-«Դիզայն»՝ ջոկատավար՝ Տաթև Աթոյան

Ընտրությամբ գործունեություն-Դիզայն

Լրացուցիչ կրթություն-ձյուդոյի խմբակ (դպրոցից դուրս)

Երկարօրյա ծառայություն- չեմ օգտվում

Երթուղային ծառայություն — չեմ օգտվում