Մայրենի 13․12․2020

  • Բացատրի՛ր Կաղանդ-նոր տարի,ամանոր,
  • Կաղանդ Պապա -ձմեր Պապի,
  • չհատնել- չվերջանլ,
  • անուշապուր- Ծիրանաչրով և սոխառածով պատրաստվող քաղցր ապուր: 
  • Համացանցից գտի՛ր և բլոգումդ տեղադրի՛ր անուշապուրի բաղադրատոմսը:
  • Շատ լավ սովորի՛ր բառի կազմությունը, դիտի՛ր մուլտֆիլմը:
  • Ըստ օրինակի գրի՛ր այս բառերի կազմությունը՝ արև,  ընկերական, անխելք, վերջալույս, սեղան, ճաշասենյակ:

Պարզ- արև(արմատ),սեղան(արմատ)։

Բարդ-վերջալույս-վերջ(արմատ)+ա(հոդակապ)+լույս(արմատ), 

           Ճաշասենյակ ճաշ (արմատ)+ա(հոդակապ)+սենյակ (արմատ)։

Ածանցավոր-ընկերական-ընկեր, (արմատ)+ական, (ածանց)

            Անխելք- ան (ածանց) +խելք(արմատ)       

Անուշապուր

Բաղադրատոմս

Կես բաժակ ցորեն՝ լվացած և չորացրած

6 բաժակ ջուր

¾ բաժակ ծիրանաչիր՝ կիսած

¾ բաժակ չամիչ (քիշմիշ)

1 բաժակ շաքարավազ

1 թ.գ. վանիլին

¼ բաժակ ընկույզ` կտրտած

¼ բաժակ նուշ

¼ բաժակ նռան հատիկ  (ըստ ցանկության)

Новый Год в Англии

Я решил рассказать как празднуют Новый Год в Англии. Они устряивают маскарад, разыгрывают сцены из сказок. Санта кладот подарки не в чулок а в пустую тарелкы. На праздничном столе индейка и фкты.

Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

1․Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից։

2071850=718000

1)20×50=1000

2)1000×718=718000

806050=240000

1)50×80=4000

2)4000×60=240000

30245020=720000

1)50×20=1000

2)30×1000=30000

3)30000×24=720000

404825=4800

1)40×25=100

2)48×100=4800

407050=

1)40×50=2000

2)2000×70=140000

50424020=1680000

1)50×20=1000

2)1000×40=40000

3)42×40000=1680000

2․Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը։

840+(200-280-80)=840

550-(370-400:20)=200

700-(700-6005=200

600-(300+800:4)=100

3. Խնձորով բարձած մեքենայում արկղերը դասավորված են 4 շարքով, յուրաքանչյուրում՝ 6 արկղ։ Այդպիսի շարքերով արկղերը 5 շերտով դասավորված են իրար վրա։ Հայտնի է նաև, որ մեկ արկղ խնձորի զանգվածը 20կգ է։ Որքա՞ն է մեքենայում բարձաձ ամբողջ խնձորի զանգվածը։

Լուծում՝1)6×4=24

               2)24×5=120

3)120×20=2400

4. Համերգային դահլիճում 5 շարքով տեղադրված են 9-ական նստատեղ ունեցող նստարան։ Յուրաքանչյուր շարքում 6 նստարան է։ Ընդամենը քանի՞ նստատեղ կա այդ դահլիճում։

1)9×6=54

2)54×5=470

5. Եռանկյան մի կողմը 44մմ է, իսկ մյուս երկու կողմերի գումարը 104մմ է։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը

Լուծում՝104+44=148

Գումարման տեղափոխական հատկությունը

1․ Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից։

393+600+7+3000=393+7+600+3000=400+3600=4000

12000+6214+8000=12000+8000+6214=16214

6480+224+500+20=6480+20+500+224=7224

375+600+25+300=600+300+375+25=1300

796+200+4+450=796+4+200+450=1450

38000+6550+2000=38000+2000+6550=46550

42300+142+2000+700=42300+700+2000+142=45142

750+2807+880+250=750+250+880+2807=4687

2. Կատարի՛ր գործողությունները։

90կմ+234կմ+210կմ=534 կմ

8կմ250մ-3կմ=5 կմ 250 մ

6կմ420մ+3կմ200մ=9 կմ 620 մ

6կմ700մ+300մ=7 կմ

30կմ+352կմ+170կմ=552 կմ

8կմ420մ-210մ=8 կմ 210

5կմ385մ+7կմ400մ=12 կմ 785

8կմ200մ+800մ=9 կմ

3 Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ  է, իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմերից։                                                             

Լուծում՝ 1) 18+48=66

                  2)66+66=132

                  3)48+48=96

                   4)132+96=228

Պատ․՝228 մմ

4․ Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է այդ կողմերից։

Լուծում՝ 1) 48×3=144

                  2)48+48=96

                  3)144+144=288

                   4)288+96=384

Պատ․՝384 մմ

5․ Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր։ Որքանու՞վ է Աննայի մտապահած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից։

Պատ․՝ 60

6 Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք  100-ով, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որքա՞ն է Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը։

Խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ

1 Տաթևիկը 17 տարեկան է, իսկ նրա եղբայրը՝ Հայկը, 3 տարով ավելի փոքր է Տաթևիկից: Քանի՞ տարեկան է Հայկը:

Լուծում՝ 17-3=14

Պատ՛.14

2. Աշոտի մայրիկը 30 տարեկան է, իսկ Աշոտը նրանից փոքր է 20 տարով։ 6 տարի հետո մայրիկը Աշոտից քանի՞ տարով մեծ կլինի:

Լուծում՝1) 30-20=10

                2)10+6=16

                3) 30+6=36

                 4)36-16=20

Պատ՛.20

3. Անին 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 7 անգամ: 5 տարի հետո հայրիկը Անիից քանի՞ անգամ մեծ կլինի:

Լուծում՝ 1)5×7=35

                2)35+5=40

Պատ՛,40

4. Կարինեի պապիկը 60 տարեկան է։ Կարինեն իր պապիկից փոքր է 6 անգամ։ 7 տարի հետո Կարինեն քանի՞ տարով փոքր կլինի իր պապիկից։

Լուծում՝ 1)60:6=10

                  2)60+7=67

                  3)10+7=17

                   4)67-17=50

Պատ՛.50

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

  1. Какими свойствами обладало зеркало тролля? Оно делало людей злыми.
  2. Что произошло после того, как зеркало разбилось? Кусок зеркала вонзился Каю в серце.
  3. Как изменилось отношение Кая к окружающим и к Герде? Почему? Кай стал злым

Երջանիկ խրճիթը

 Զմրուխտյա-Զմրուխտի նման կանաչ

Ջրաղաց-Հացահատիկ աղալու ջրային աղաց

Մացառ-Փշոտ թփաբույս

Չիբուխ-Ծխամորճ, ծխափող

Քարավան- ձիերի և ուղտեչրի վրա նստած անապատով տեղափոխվող խումբ

Հովասուն-Հով, զով

Բուխարիկ-Վառարանի ծխնելույզ պատի միջով և երդիկում

 Երերուն- Երերացող, տարուբերվող

Մանուկ-Երեխա

սոսափում-խշխշալ

շավիղ-ճանապարհ

եզերք-Եզր, ծայր

ուղևոր-ճամփորդ

շնորհալի-Տաղանդավոր

շքեղ-հոյակապ

նազելի-Հարգելի

աննկատ-Աննկատելի

անհայտացավ-կորչել

վերջալույս-Մայրամուտ

խրճիթ-Տուն

 ալևոր­-ծերունի

առավոտ-լուսաբաց, արևածագ։