Չղջիկ և թռչուն։

Լինում էն չեն լինում մի չղջիկ և մի թռչուն էն լինում։ Մի օր  թռչունը չղջիկին արաջարկել էր, որ թռչի իրա հետ տաք երկրներ: Բայձ չղջիկը ասաց ոչ որովհետև մի անգամ չղջիկ որոշել է որ էլ չ գա,

որովհետև ամենա լավը իր տունն է։