Մայրենի 12\20\2020

  1. Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Ուշադրություն դարձրո՛ւ օրինակին՝ անտունան(ածանց) + տուն(արմատ),

 ընկերասեր – ընկեր(արմատ) + ա(հոդակապ) + սեր(արմատ)

Բառի բաղադրիչների մասին կարդա՛, մուլտֆիլմը դիտի՛ր այստեղ :

Սաղարթախիտ-սաղարթ(արմատ)+ա(հոդակապ)+խիտ(արմատ), բարդ

Եղնիկ-(արմատ),պարզ

Վարդագույն-վարդ(արմատ)+ա(հոդակապ)+գույն(արմատ),բարդ

 Լեռնային-լռ(արմատ)+ նային(ածանց),ածանցավոր

  Քաջություն-քաջ(արմատ)+ ություն(ածանց), ածանցավոր

 Սար-(արմատ),պարզ

 Անթարթ-ան(ածանց)+թարթել, ածանցավոր

 Դասընկեր-դաս(արմատ)+ընկեր(արմատ), բարդ։

  2.Կետերը փոխարինի՛ր  ձ, ծ կամ ց տառերով:

Փորձ, հարցում, բարձունք, ուրց, լացակումաց, ընթերցել, քաղցրություն, լռակյաց, հանդիպակած, լվացք, գնացք, նստվացք, նրբանցք:

      3.Կետերը փոխարինի´ր ջ, ճ կամ չ տառերով:

Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռջել, միջև, մինջև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղջ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s