Մայրենի 14.12.2020

            Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Գրի՛ր տեսակն ըստ կազմության(պարզ, բարդ, ածանցավոր):

Օրինակ՝

գետակ— գետ(արմատ)+ ակ(ածանց), ածանցավոր

ջրաղաց— ջուր(արմատ)+աղաց, բարդ

Արևային-արև(արմատ) +ային(ածանց),ածանցավոր

 վերջալույս,-վրջ(արմատ) +ա(հոդակապ) +լույս (արմատ),բարդ

առավոտ-(արմատ),պարզ

  ծաղիկ-(արմատ)պարզ,

ծաղկանոց-ծաղիկ(արմատ) +անոց (ածանց),ածանցավոր

  թփուտ-թուփ(արմատ) +ուտ(ածանց), ածանցավոր

 տերևաթափ-տերև(արմատ) +ա(հոդակապ)թափել(հոդակապ), բարդ

 ոսկեզօծ-ոսկի-(արմատ) +ե(հոդակապ)օծել(արմատ), բարդ

 ոսկյա-ոսկի-(արմատ) +յա (ածանց) , ածանցավոր

 արծաթ-(արմատ):