Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

1․Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից։

2071850=718000

1)20×50=1000

2)1000×718=718000

806050=240000

1)50×80=4000

2)4000×60=240000

30245020=720000

1)50×20=1000

2)30×1000=30000

3)30000×24=720000

404825=4800

1)40×25=100

2)48×100=4800

407050=

1)40×50=2000

2)2000×70=140000

50424020=1680000

1)50×20=1000

2)1000×40=40000

3)42×40000=1680000

2․Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը։

840+(200-280-80)=840

550-(370-400:20)=200

700-(700-6005=200

600-(300+800:4)=100

3. Խնձորով բարձած մեքենայում արկղերը դասավորված են 4 շարքով, յուրաքանչյուրում՝ 6 արկղ։ Այդպիսի շարքերով արկղերը 5 շերտով դասավորված են իրար վրա։ Հայտնի է նաև, որ մեկ արկղ խնձորի զանգվածը 20կգ է։ Որքա՞ն է մեքենայում բարձաձ ամբողջ խնձորի զանգվածը։

Լուծում՝1)6×4=24

               2)24×5=120

3)120×20=2400

4. Համերգային դահլիճում 5 շարքով տեղադրված են 9-ական նստատեղ ունեցող նստարան։ Յուրաքանչյուր շարքում 6 նստարան է։ Ընդամենը քանի՞ նստատեղ կա այդ դահլիճում։

1)9×6=54

2)54×5=470

5. Եռանկյան մի կողմը 44մմ է, իսկ մյուս երկու կողմերի գումարը 104մմ է։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը

Լուծում՝104+44=148