Գումարման տեղափոխական հատկությունը

1․ Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից։

393+600+7+3000=393+7+600+3000=400+3600=4000

12000+6214+8000=12000+8000+6214=16214

6480+224+500+20=6480+20+500+224=7224

375+600+25+300=600+300+375+25=1300

796+200+4+450=796+4+200+450=1450

38000+6550+2000=38000+2000+6550=46550

42300+142+2000+700=42300+700+2000+142=45142

750+2807+880+250=750+250+880+2807=4687

2. Կատարի՛ր գործողությունները։

90կմ+234կմ+210կմ=534 կմ

8կմ250մ-3կմ=5 կմ 250 մ

6կմ420մ+3կմ200մ=9 կմ 620 մ

6կմ700մ+300մ=7 կմ

30կմ+352կմ+170կմ=552 կմ

8կմ420մ-210մ=8 կմ 210

5կմ385մ+7կմ400մ=12 կմ 785

8կմ200մ+800մ=9 կմ

3 Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ  է, իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմերից։                                                             

Լուծում՝ 1) 18+48=66

                  2)66+66=132

                  3)48+48=96

                   4)132+96=228

Պատ․՝228 մմ

4․ Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է այդ կողմերից։

Լուծում՝ 1) 48×3=144

                  2)48+48=96

                  3)144+144=288

                   4)288+96=384

Պատ․՝384 մմ

5․ Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր։ Որքանու՞վ է Աննայի մտապահած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից։

Պատ․՝ 60

6 Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք  100-ով, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որքա՞ն է Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը։