Երջանիկ խրճիթը

 Զմրուխտյա-Զմրուխտի նման կանաչ

Ջրաղաց-Հացահատիկ աղալու ջրային աղաց

Մացառ-Փշոտ թփաբույս

Չիբուխ-Ծխամորճ, ծխափող

Քարավան- ձիերի և ուղտեչրի վրա նստած անապատով տեղափոխվող խումբ

Հովասուն-Հով, զով

Բուխարիկ-Վառարանի ծխնելույզ պատի միջով և երդիկում

 Երերուն- Երերացող, տարուբերվող

Մանուկ-Երեխա

սոսափում-խշխշալ

շավիղ-ճանապարհ

եզերք-Եզր, ծայր

ուղևոր-ճամփորդ

շնորհալի-Տաղանդավոր

շքեղ-հոյակապ

նազելի-Հարգելի

աննկատ-Աննկատելի

անհայտացավ-կորչել

վերջալույս-Մայրամուտ

խրճիթ-Տուն

 ալևոր­-ծերունի

առավոտ-լուսաբաց, արևածագ։