Լճերի տեսակները և ջրամբարները

  1. Ի՞նչ է լիճը: Դա ջրամբար է, որը կապ չունի օվկիանոսի հետ։
  2. Լճային գոգավորությունները ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ: Սարցացադաշին, տիկտոնիկ, հրաբուխին, տիկտոնիկահրաբուխաին։
  3. Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ: Հոսուն էն կոչվում այն լճերը որոնցից գետե դուրս գալիս օրինակ Սևանը։Իսկ անհոսքներ էն որոնցից գետը դուրս չիգալիս։
  4. Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում: ջրամբարը արհեստական լիճ է․Օրինակ՝ Ապարանի ջրամբարը։

Մաթեմատիկա

 Անահիտը 5 տուփ կարագ գնելու համար վճարեց 3500դրամ։ Սոնան այդ նույն կարագից 3 տուփ գնելու համար որքա՞ն գումար պետք է վճարի։

Լուծում՝   1)3500:5=700

                  2)700×3=2100

2Ավտոմեքենան երկու օրում անցավ 650կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա անցավ 70կմ-ով ավելի, քան երկրորդ օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան առաջին օրը։

Լուծում՝   1)650-70=580

                    2)580:2=290

                   3)290+70=360

3 Սոնան 20 տետրի համար վճարեց 280 դրամ ավելի, քան Անին՝ 16 տետրի համար։ Աննան 7 տետրի համար որքա՞ն գումար պետք է վճարի։

Լուծում՝    1)20-16=4

                   2)280:4=60

                   3)7×6=420

4 Էլեկտրալարի 60մ երկարությամբ փաթեթն արժե 7200դրամ։ Որքա՞ն պետք է վճարել՝ այդ լարից 25մ գնելու համար։

Լուծում՝   1)7200:60=120

                   2)120×25=3000

5Երկու թվերի գումարը 1240 է, իսկ տարբերությունը՝ 120։ Որո՞նք են այդ թվերը։

6. Երկու պարկում միասին կար 124կգ շաքարավազ։ Երբ առաջին պարկից 4կգ լցրին երկրորդի մեջ, պարկերում շաքարավազի քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կիլոգրամ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում։

Լուծում՝  

7. Դերձակն ունի 21մ գործվածք։ Դրանից նա օրական պետք է  կտրի 3մ։ Ո՞րերորդ օրը նա կկտրի վերջին կտորը։

Լուծում՝   21:3=7