Չղջիկ և թռչուն։

Լինում էն չեն լինում մի չղջիկ և մի թռչուն էն լինում։ Մի օր  թռչունը չղջիկին արաջարկել էր, որ թռչի իրա հետ տաք երկրներ: Բայձ չղջիկը ասաց ոչ որովհետև մի անգամ չղջիկ որոշել է որ էլ չ գա,

որովհետև ամենա լավը իր տունն է։

Մայրենի 12\20\2020

 1. Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Ուշադրություն դարձրո՛ւ օրինակին՝ անտունան(ածանց) + տուն(արմատ),

 ընկերասեր – ընկեր(արմատ) + ա(հոդակապ) + սեր(արմատ)

Բառի բաղադրիչների մասին կարդա՛, մուլտֆիլմը դիտի՛ր այստեղ :

Սաղարթախիտ-սաղարթ(արմատ)+ա(հոդակապ)+խիտ(արմատ), բարդ

Եղնիկ-(արմատ),պարզ

Վարդագույն-վարդ(արմատ)+ա(հոդակապ)+գույն(արմատ),բարդ

 Լեռնային-լռ(արմատ)+ նային(ածանց),ածանցավոր

  Քաջություն-քաջ(արմատ)+ ություն(ածանց), ածանցավոր

 Սար-(արմատ),պարզ

 Անթարթ-ան(ածանց)+թարթել, ածանցավոր

 Դասընկեր-դաս(արմատ)+ընկեր(արմատ), բարդ։

  2.Կետերը փոխարինի՛ր  ձ, ծ կամ ց տառերով:

Փորձ, հարցում, բարձունք, ուրց, լացակումաց, ընթերցել, քաղցրություն, լռակյաց, հանդիպակած, լվացք, գնացք, նստվացք, նրբանցք:

      3.Կետերը փոխարինի´ր ջ, ճ կամ չ տառերով:

Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռջել, միջև, մինջև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղջ:

Мои проекты

С сентября до декабря я принил участие в нескольких проектов :

Новый год, Мир моих увлечений, Мой друг.

Мне болше всех пондравился проект Мир моих увлечений и я сделал Открытку маме : Oткрытка Маме. А ешё я сделал домашнее задание.

Тема: «Слова-предметы, отвечающие на вопросы КЕМ? ЧЕМ?»

 1. Запишите правильную форму слов-предметов, отвечающих на вопрос КЕМ?
 2. Журналист – работать (кем?) журналистом
 3. Официант – быть (кем?)Официантом
 4. Программист – стать (кем?) програмистом
 5. Врач – быть (кем?) врачом
 6. Инженер – работать (кем?)инженером
 7. Учитель – стать (кем?) учителем
 8. Водитель – быть (кем?) водителем
 9. Журналист – быть (кем?) журналистом
 10. Писатель – работать (кем?) писателем
 11. Переводчица – стать (кем?) перевочицей
 12. Учительница – работать (кем?) учительницей
 13. Медсестра – быть (кем?) медсестрой
 14. Журналистка – стать (кем?)журналисткой

2. Вставьте слова по смыслу: самолётом, мячом, ножом, вилкой, ногой, рукой, поездом, туристом.

 • Я не армянин, я приехал сюда туристом на несколько дней.
 • Ты полетишь   самолетом  или поедешь поездом ?
 • Воспитанный человек должен есть нажом и вилкой.
 • Я так устала, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой.
 • Футболист с близкого расстояния не попал мячом в ворота.

3. Запишите слова в правильной форме:

Образец: Анна сидит с (Лена) Леной, (друг) другом, (сестра) сестрой.

 • Марина идёт в кино с (Софья)  Софей, (ученик)учеником, (соседка)соседкой.
 • Дети играют с (учительница) учительницей, (сестра) сестрой , (папа) папой.
 • Виктор работает (продавец) продавцом, (врач) врачом, (учитель) учительем .
 • Дети занимаются (спорт) спортом, (пение) пением, (математика) математикой, (география) географией.
 • Девочка хочет стать (балерина) балериной, (актриса) актрисой, (журналистка) журналисткой.
 • Мой брат доволен (работа) работой, (квартира) квартирой , (врач) врачом .
 • Магазин расположен за (ресторан) ресторана, (школа) школы, (библиотека) библиотеки.
 • Дом стоит между (лес и море) леся и морем, (дорога и парк) парком,
  (река и поле) рекой и полем.

4. Запишите слова в правильной форме:

Образец: Пирог с (капуста) капустой.

 • Блинчики с (творог) тврогом.
 • Суп с (мясо) мясом.
 • Суп с (рис) рисом.
 • Суп с (лапша) лапшой.
 • Мясо с (картофель) картофилем.
 • Рыба под (майонез) маёнезом.
 • Чай с (сахар) сахором.
 • Чай с (лимон) лимоном.
 • Кофе с (молоко) молоком.
 • Торт с (крем) кремом.

Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում

Ես թոձել եմ կատարել բոլոր արաջադրանքները։ Ես կարծում եմ, որ իմ մոտ չի ստացվոլմ բաժանումը և բազմապատկումը։ Ֆլեշմոբներին մասնակցելեմ բայց իրենց քանակը չեմ հիշում ։ Ներքևը կդնեմ մաթեմատիկա բաժնի հղումը՝ https://tigrangrigoryan.school.blog/category/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/

Դեկտեմբերի 14-18

Պարապմունք 48-51

1․ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

 1. 435‧(6000-5978)+35400:(4345-4285)=10455

1)6000-5978=22         2)4345-4285=40   3)435×22=9570

4) 35400:40=885        5)885+9570=10455

 • 350‧32+(5621-875):7=11878

     1)5621-875=4746       2)350×32=11200   3)4746:7=678

      4)11200+678=11878

2․ Տեղադրելով մաթեմատիկական գործողության նշաններ, ստացի’ր հավասարություն:

222։2=111 

99-9=90

3․  Գյուղատնտեսական աշխատանքների համար հողագործը գնել է բահ, գերանդի, մանգաղ և եղան։ Քանի՞ միավոր գյուղատնտեսական գործիք է գնել հողագործը։ Պատ․՝ 4

«Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն»

Մասնակցել եմ մի քանի նախագծերի ։ Իմ ամառը նախագիծը իմ սիրածնա որովհետև պատմումա ոնցեմ անցկացրե ամառը գյուղում։

Հորինելեմ հեքիաթ, օրինաիկ՝ Հեքիաթ։

Անգիր եմ արել Համո Սահյանի բանաստեղծունները «Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է…» և  «Մշուշների շղարշի տակ…»

ինձ ամենա շատը դուրե եկել «Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է…»բանաստեղծունը և ես անհամբեր սպասում էմ որ լինեն առծկուրներ։

Մայրենի 14.12.2020

            Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Գրի՛ր տեսակն ըստ կազմության(պարզ, բարդ, ածանցավոր):

Օրինակ՝

գետակ— գետ(արմատ)+ ակ(ածանց), ածանցավոր

ջրաղաց— ջուր(արմատ)+աղաց, բարդ

Արևային-արև(արմատ) +ային(ածանց),ածանցավոր

 վերջալույս,-վրջ(արմատ) +ա(հոդակապ) +լույս (արմատ),բարդ

առավոտ-(արմատ),պարզ

  ծաղիկ-(արմատ)պարզ,

ծաղկանոց-ծաղիկ(արմատ) +անոց (ածանց),ածանցավոր

  թփուտ-թուփ(արմատ) +ուտ(ածանց), ածանցավոր

 տերևաթափ-տերև(արմատ) +ա(հոդակապ)թափել(հոդակապ), բարդ

 ոսկեզօծ-ոսկի-(արմատ) +ե(հոդակապ)օծել(արմատ), բարդ

 ոսկյա-ոսկի-(արմատ) +յա (ածանց) , ածանցավոր

 արծաթ-(արմատ):