Գետեր, լճեր

1. Ի՞նչ է գետը: Գետը ջրային համակարգ է, որը կազմված է առանձին մասերից։
2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը: Ակունքից , հունից։
3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ: Անձրև, ձյունը հալվելուց, ստորերկրյա ջրերից
4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջև: Հորդացում երբ գետի ջուրը ամեն տարի մի ինչ-որ ժամանակով շատանում է։

Վարարում, երբ գետի ջուրը հանկռծակի անձրևներից շատանում է։