Պարապմունք 35

Տնային առաջադրանք

1․ Ուղղանկյան կողմերից մեկը 2սմ է, մյուսը` 6սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծ․՝ P=2x(2+6)= 16

2․Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 2400 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝ 30սմ։

Լուծ․՝ 2400=30xb

b=2400:30=80

P=2x(30+80)=220

3․ Ուղղանկյան լայնությունը 14 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 5 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։

14+5=19

14×19=266

4. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 36 սմ է։

Լուծ․՝ 36×2=72

Հանելուկներ

Այնինչն է այնինչը պատիցեր կախած է և ժամն է ցույց տալիս։

ժամացոյց

Այնինչն է այնինչը կլոր է սեվ գծերով և ուտելու

ձմերուկ

Այնինչն է այնինչը անվտանգ թաքնվելու տեղ

թաքստոց