Ապարներ և օգտակար հանածոներ

Առաջադրանք
Խմբավորի՛ր  օգտակար հանածոները.
 

վառելիք- նավթ, քարածուխ, բնական գազ

շինանյութ- կավ,մարմար, ավազ,  կրաքար, տուֆ

մետաղ-պղինձ,   ոսկի, արծաթ, երկաթ,  բազալտ, այլումին

թանկարժեք քար  ալմաստ, զմրուխտ, փիրուզ,  օպալ 

մաթեմատիկա 11\17\2020

Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի  հաշվումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր 12սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

2․ Հաշվի՛ր 3դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։

3․ Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 36սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

4․ Քառակուսու պարագիծը 36 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 25սմ2 է։

6․ Քառակուսու պարագիծը 100դմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

Տնային առաջադրանք

1․ Հաշվի՛ր 21սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

21+21+21+21=84 սմ

2․ Հաշվի՛ր 8դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։

8×8=64

3․Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 42սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

4․ Քառակուսու պարագիծը 44 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

44:4=11

11×11=121 սմ

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 49սմ2 է։

«Նուկիմ քաղաքի խելոքները» 2-րդ մասը

խիճ- Քարի փոքրիկ բեկոր

 Նիզակը տնկում են գետնի մեջ, քսակով ոսկին ամրացնում նիզակին, իրենք պառկում են շուրջը, միամիտ քնում:

Փորձելու համար հրամայում է` նրանց առաջ մի մատուցարան սև սալոր դնեն` սև բոլոջների հետ խառը: