Մաթեմ

4.Մեքենան 3 րոպեում անցնում է 3 կմ։ Որքա՞ն հեռավորություն կանցնի մեքենան 2 ժամ 45 րոպեում։

Լուծում`3:3=1

2 ժամ 45 րոպե=165

165:1=165

5.Առաջին բանվորն աշխատել է 4 օր, օրական` 7 ժամ, իսկ երկրորդ բանվորն աշխատել է 3 օր, օրական` 8 ժամ: Նրանք միասին պատրաստել են 416 հատ դետալ, ընդ որում, նրանք աշխատել են նույն արագությամբ: Քանի՞ դետալ է պատրաստել առաջին բանվորը:

Iբ-4 օր, օրական` 7 ժամ

IIբ-3 օր,օրական` 8 ժամ

միասին-416

Iբ-դետալ?

Լուծում` 4×7=28

3×8=24

28+24=52

416:52=8

28×8=224

6.Դասարանի 31 աշակերտներից 21-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, իսկ 18-ը՝ իսպաներեն։ Քանի՞ աշակերտ ցանկություն հայտնեց սովորել երկու լեզուներն էլ, եթե աշակերտներից յուրաքանչյուրը լեզուներից գոնե մեկը ընտրել էր:

21-18=3

Բեկյալ, բեկյալ գծի երկարություն

1 Ինչպիսի բեկյալ է նկարված։

Պատ․՝փակ

2 Տարբերակներից որում է պատկերված ինքնահատվող բեկյալ։

Պատկեր 1․

Պատկեր 2․

Պատկեր 3․

Պատ․՝ պակեր 2

3 Գտնել ABCDE բեկյալի երկարությունը, եթե AB=11սմ, BC=5 սմ, CD=8 սմ, DE=14 սմ:

11+5+8+14=38սմ

4.  Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրով։ Եթե AB=20դմ, BC=50 դմ, CD =80դմ

20+50+80=150դմ=1500սմ

5.Արփին ճաշի համար աղցան պատրաստեց: Մեկ բաժին աղցանի համար պետք է 3 լոլիկ, 2 վարունգ, 1 պղպեղ: Քանի՞ լոլիկ, վարունգ և պղպեղ օգտագործեց Արփին 8 բաժին աղցան պատրաստելու համար:

Լուծ․՝3×8=24 լոլիկ

2×8=16 վարունգ

1×8=8 պղպեղ

6 Տարբեր թվանշաններով գրվող ամենափոքր քառանիշ թվի հարյուրավորների կարգում ի՞նչ թվանշան է գրված:

0

7․ Օգտագործելով թվաբանական գործողության նշանները՝ հինգ մեկերի միջոցով ստացեք 100:

Պատ․՝ 111-11=100

Տնային առաջադրանքներ

1Ինչպիսի բեկյալ է նկարված։

Պատ․՝բաց

2 Գտնել ABCDE բեկյալի երկարությունը, եթե AB=14սմ, BC=4սմ, CD=9 սմ, DE=16սմ:

14+4+9+16=43Լուծ

3 Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված միլիմետրով։ Եթե AB=5սմ, BC=7սմ, CD =9սմ։

Լուծ․՝5+7+9=21սմ=270մմ

История с азбукой

  1. Ответьте на вопросы:
  2. Почему четвероклассник решил подойти к девочке? Она сидела одна:
  3. Что девочка рассказала четверокласснику о своей семье? Она рассказала что ее родитъелъи в командровке:
  4. Почему она хотела выучить все буквы за один день?Она хотела научитъ:
  5. Какой эпизод вам показался наиболее грустным? Самый грустный момент,был ,когда малъчик скучал

2. Перескажите текст.

3. Соедините антонимы (слова с противоположным значением).
Например: хорошо – плохо.

сложнопросто
близкодалеко
высокоНизко
многомало
громкотихо
ранопоздно
светло  Темно  
веселогрустно
теплохолодно
вернонеправильно

Տնային աշխատանք 12-13․ 11․2020

Օր,  օրհնելով

Էս ,էտ , էսպես

 Առաջնորդ- ղեկավար

 խորհուրդ- խրատ, առաջարկ

նիզակ- գեղարդ

 քսակ- փոքրիկ տոպրակ

 հրապուրել- Գրավել հմայել

Գրի´ր բառամիջում   է ունեցող  5 բառ 

Անէական, լայնէկրան առէջ վայրէջք աէրոպորտ

Գրի´ր բառամիջում   օ ունեցող  5 բառ

Օրեցօր, անօրեն  անօգտակար անօրինակ անօգնական

Маленькая девочка
Громкий голос
Отличное настроение
целый год
                                                                  Железная изгородь
печальное лицо
Злые шкмальчии
Непростое дело
Четвёртый класс
Школьный двор