Հեքիաթ

Լինումե   չի  լինում  մի  մարդ է  լինում:  Նրա  անունը  Րեգենե։  Նա  շատեր  սիրում  աշուն,  որովհետևաշնան  ժամանակ  տերևները  ոսկեգույն էին  և  բերքեր  հասնում։   Րեգենի  համար  աշունը  կախադական  ժամանակ եր։

Ես  կարդում  եմ  Հանս  Քրիտիաան  Անդերսենի  Հեքիաթները   եվ  ես  արտագրութն  էմ   անում։   այդ  գրքից:  Բայց  այդ   գիքը  ինձ  հետաքրքիր  չի։  Ինձ  ավելի  հետաքրքիր  է  Կոռնեյ  չույկովսիյի

Գիրքը։  նամանավանդ  բառմալեյը  բայց  բառմալեյ  հերոսը  ինձ  դուր  չի  գալիս  որովհետև

Բառմալեյը  չար է։ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s