Ավստրալյա

Լրացնել բաց թողած բառերը

Ամենափոքր մայրցամաքըԱվստրալիա է։ Ավստրալիա միակ մայրցամաքն է, որի ողջ տարածքը պատկանում է մեկ պետության։ Այստեղ են բնակվում պարկավորները՝ կաթնասունները, որոնք իրենց ձագուկներին պահում են փորի վրայի պարկում։ Թռչուններից ամենամեծը էմու է, ամենագեղեցիկը՝ դրախտահավը։ Ավստրալիայի արևելյան ափի երկայնքով ձգվող մեծ արգելախութը աշխարհի ամենամեծ կորալյան խութն է։

Այս տարածաշրջանը ներառում է Ավստիալիան, Նոր Զելանդիյան , 

Պապուա Նոր Գվինան և հազարավոր կղզիներ, որոնք ձգվում են Խաղաղ օվկիանոսում: Սա աշխարհի ամենանոսր բնակեցված շրջաններից է: Որոշ երկրներ կազմված են հարյուրավոր կղզիներից:

Համո Սահյանի «Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է…»

Հարցեր և առաջադրանքներ                                                    

 1. Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերը. Ես մտածում էմ որ ձտերը ուրախանում էին քամուն

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը Աշնան քամուն են ծափահարում:

 • Ո՞ր պատկերն է քեզ ավելի շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորի՛ր:- Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ-ինձ դուրէգալիս աշունը որովհետև տերևները դեղին և կարմիր էն։

Ինչո՞վ է աչքի ընկնում բանաստեղծությունը՝ գույնո՞վ, ձայնո՞վ, թե՞ շարժումով: Դո՛ւրս գրիր այն տողերը, որտեղ “գույն” կա:-Աչքի է ընկնում գույներով-Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

 •  
 • Գրի՛ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Ոսկեզօծվել,-10տառ,11-հնչ

տերև,4-տառ,5-հնչ

 ոսկի,-4-տառ,5-հնչ

 ջրվեժ5-տառ,5հնչ

5. Բանաստեղծությունը գրավոր պատմի՛ր և նկարի՛ր:

Չափման միավորներ։ Չափման միավորների արտահայտումը մեկը մյուսով։

Երկարության չափման միավորներ

 • 1սմ=10մմ
 • 1դմ=10սմ
 • 1մ=100սմ
 • 1մ=10դմ
 • 1կմ=1000մ

Զանգվածի չափման միավորներ

 • 1կգ=1000գ
 • 1ց=100կգ
 • 1տ=1000կգ
 • 1տ=10ց

Ժամանակի չափման միավորներ

 • 1օր=24ժ
 • 1ժ=60ր
 • 1ր=60վ
 • 1տ=12ամիս
 • 1դար=100տարի

Առաջադրանքներ․

 1. Արտահայտի՛ր սանտիմետրով․

7մ=700սմ

36դմ=360սմ

3մ5սմ=305սմ

 • Արտահայտի՛ր միլիմետրով․

19սմ=190մմ

8մ=8000մմ

3սմ7մմ=37մմ

 • Արտահայտի՛ր դեցիմետրով․

3մ8դմ=38դմ

7կմ=70000դմ

2կմ4մ5դմ=20045

 • Արտահայտի՛ր մետրով․

6կմ=6000մ

13կմ20մ=13020

 • Արտահայտի՛ր կիլոմետրով․

18000կմ=18000

36000կմ=36000

 • Արտահայտի՛ր կիլոգրամով․

24տ=24000կգ

11տ5ց=11500կգ

3տ7ց12կգ=3712կգ

 • Արտահայտի՛ր ցենտներով․

3տ=30ց

375տ50ց=3800ց

 • Արտահայտի՛ր գրամներով․

7կգ=7000գ

12տ=12000գ

 • Արտահայտի՛ր տոննայով․

100ց=10տ

3000կգ=3տ

 1. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

4ր30վ=270վ

3օր8ժ=80ժ

3տարի 2ամիս=1150օր   ամիս

8դար 47տարի=845տր     տարի

Մայրենի 10․25․2020

Կատարի՛ր առաջադրանքները:

   1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև-3 տառ 5հնչ,

Ոզնի –4-տառ, 5-հնչ,

Ոհմակ-5-տառ, 6-հնչ

հրեղեն,6-տառ-7հնչ

 երախտամոռ 9-տառ, 10-հնչ

տերև,4-տառ 5-հնչ

 հարև ան6-տառ,-7հնչ

եղանակ,6-տառ 7հնչ

սեղան,5-տեռ 5-հնչ

երազ:4-տառ 5-հնչ

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3)-ա-րա-հետ,  կածան (2)-կա-ծան,  հերոս (2),-հե-րոս բերանբաց (3),բեր-ան-բաց, արկածային(4),-ար-կա-ծա-ին արդարադատ (4),-ար-դա-րա-դատ կարգապահ (3),-կար-գա-պահ հերթական (3),-հեր-թա-կան

մատակարարել (5),-մա-տա-կա-րա-րել ազատասեր (4):-ազ-ատ-աս-ե

ր

3Տրված են վանկեր: Վերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանված) բառերը: 

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

 Ա. Տե-րև- տերև, ա-րև-մուտք-արևմուտք

, ա-րև-կող-արևկող, Տա-թև-տաթև:

Բ. Տե-րե-վա-թափ-տերևաթափ, անձ-րե-վա-յին-անձրևային, ա-րե-վոտ,արևոտ սե-վուկ,-սևուկ  բե-վե-ռա- յին,-բևեռային  ձե-վա-կան,-ձևական թե-վա-վոր,-թևավոր  ու-ղե-վոր:-ուղևոր

4.  Նախորդ վարժության Ա և Բ  շարքի բառերը գործածելով՝ մի սիրուն աշնանային  պատմություն հորինի՛ր:

Դրսում աշուն է։ Արևը շուտ է մայր մտնում։ Տերևները դեղնումեն, ծտերը թրնում են տաք երկիրներ։ Նաև անձևային օրերեն լինում,  նաև անպերը սևուկեն լինում։ Ես շատեմ սիրում աշունը

Маленький принц

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

 1. Ответьте на вопросы:
 2. Почему роза так долго не решалась показать себя миру?
 3. Как Маленький принц заботился о розе? Он был ласковым.
 4. Чего боялась роза и как Маленький принц решил её проблему? Сквозняков.
 5. В чём сложность характера прекрасной розы? Она эгоистка.
 6. Почему принц чувствовал себя несчастным, несмотря на то, что полюбил розу? Потому что роза его обидела.
 7. Что, по мнению принца, нужно делать вместо того, чтобы слушать цветы? Надо нюхать цветы.
 8. Почему роза назвала себя глупой? Роза не до оценивала принца.
 • Как роза показала свою гордость?
 • Какие выражения несут основной смысл этих двух глав?

2. Выполните задания:

№1. Найдите в тексте существительные мужского (он мой), женского (она моя) и среднего (оно моё) рода (от 5 до 10) и выпишите их в таблицу:

он мойона мояоно моё
цветокпланетазерно
принцГостья                                             солнце
шиплейка
тигрвода
колпалктрава

№2. Образуйте форму множественного числа существительных.
Пример: принц – принцы.

цветок –цветы
лепесток –лепестки
трава –травы
вечер –вечра
глаз –длаза
росток –ростки
бутон –бутон
краска –краски
день –дни
лепесток –лепецтки
тигр –тигры
планета –планеты

Մաթեմատիկա 10/22/2020

Հոկտեմբերի 19-23 առաջադրանքների փաթեթ

Մնացորդով բաժանում: Մնացորդով բաժանման ստուգում։

1․ Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

Օրինակ՝ 17։3=5(2մն․)

      Ստուգում  
 173  3×5+2=15+2=17 
  155    
   2     
         
         
         
         

48:7=6(6 մն.)

             
 487     Ստուգում՝6*7+6=42+6=48 
  426        
   6         
             
             
             
             

35:2= 17(1 մն.)

             
 352     Ստուգում՝17×2+1=34+1=35 
  2 17       
  15         
  14         
   1         
             
             

43:7= 6(1մն)

             
 437     Ստուգում՝7×6+1=43 
  426        
   1         
             
             
             
             

59:7=8(3 մն.)

             
 597     Ստուգում՝7×8+3=59 
  568        
   3         
             
             
             
             

67:13=5(2 մն.)

             
 6713    Ստուգում՝13×5+2=67 
  655        
   2         
             
             
             
             

835:4=28(3 մն.)

            28×4+3=835 
 8354     Ստուգում՝  
  8  28       
 35         
   32         
    3         
              
              

820:7=117(1 մն.)

              
 8207     Ստուգում՝117×7+1=820 
  7  117      
 12          
   7          
   50         
   49         
    1         
              

940:13=72(4 մն.)

              
 94013    Ստուգում՝13×72+4=936+4=940 
  91 72       
 30         
   26         
    4         
              

537:6=537(3 մն.)

              
 5376     Ստուգում՝89×6+3=537 
  48 89       
 57         
   54         
    3         
              

Մնացորդով բաժանում 10-ի 100-ի 1000-ի վրա

1․ Կատարեք տրված բաժանումները:

 • 905:10=90(5մն.)
 • 560:100=5(60մն.)
 • 8701:1000=8(701մն.)
 • 704:10=70(4 մն.)
 • 601:10=60 (1 մն.)
 • 760:100=7 (60 մն.)
 • 940:100=9(40 մն.)
 • 9701:1000=9(701 մն.)
 • 5604:1000=5(604 մն.)

Կրկնություն

Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

45871+12311=58182

         Ստուգում՝         
+  45871   58182  
   12311    12311  
   58182    45871  
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր հանումը և ստուգի՛ր գումարումով

78411-3497=74914

         Ստուգում՝         
  78411   +74914  
    3497     3497  
   74914    78411  
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով

1238=984

         Ստուգում՝         
x 123     9848    
    8      8  123  
  +24     18      
 +16       16      
  8        24     
            24     
  984        0     
                   
                   

Կատարի՛ր բաժանում և ստուգի՛ր բազմապատկումով.

 844:4=211

         Ստուգում՝ x      
8444       211   
 8  211       4   
4               
  4         844   
  4              
   4              
   0              
                  
 1. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: անդամ-մի հոգի, մագլցել-բարձրանալ
 2. Մուգ գույնով նշված հատվածները բացատրի՛ր (բանավոր):
 3. Բլոգումդ գրի՛ր կարծիք պատմվածքի մասին: Քո կարծիքով տղաների արարքը գողությո՞ւն էր:
 4. Վերնագրի՛ր պատմվածքի երեք մասերը: 1 մաս <<Ծիրանի ծառ>>
 5. Բլոգումդ պատմի՛ր ընկերներիդ հետ իրականացրած ամենատպավորիչ արկածներից մեկի մասին: Ես ու իմ եղբայր Մաքսը ազնվամորի էինք հավաքում ։ Այդ տեղի անունը կախարդան անտարէ։ Այդ մեր ամարային արկածնե։
 6. Գրի՛ր նշված բառերի հոմանիշները՝ ամբար-պահեստ,առաջնորդ-ղեկավար, վճռական,-կարևոր հնազանդ-խելոք, հռչակավոր-մեծանուն :
 7. Գրի՛ր նշված բառերի հականիշները՝ վեհանձն -ստոր, վճռական-անվճռական, հնազանդ- ըմբոստ, մատղաշ-հասուն, խակ-հասած :