Պարապմունք 10

Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

1 Աննան ապրում է բազմահարկ շենքում։ Նրանից վերև կա 8 հարկ, իսկ ներքև՝ 5 հարկ։ Քանի հարկանի է այն շենքը, որտեղ ապրում է Աննան։

1)5h+1h=6h

2)8h+5h=14h

2 Մարիան պահարանում ունի 3 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի՞ հատ կոշիկ պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե մեկ զույգ կոշիկ հանել է:

3+1=4

3 Հրաչը հաշվեց, որ իր և իր ընկերների տարիքների գումարը հավասար է 48-ի։ Հետո նա նկատեց, որ հինգ տարի հետո նրանց բոլորի տարիքների գումարը կլինի 78։ Քանի՞ ընկեր ունի Հրաչը։q2w`

78-48=22

Հայերենի հնչյունները

Ուշադիր կարդա՛:

Հնչյունը լսվում  և արտասանվում է, իսկ տառը գրվում  է: Տառը հնչյունի նշանն է:

Հայերենում երեսունվեց հնչյուն կա: Դրանք արտահայտվում են երեսունինը տառերով:

Երեսունվեց հնչյուններից վեցը ձայնավորներ են (ա, է, ը, ի, օ, ու), իսկ երեսունը՝ բաղաձայններ (բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ):

Է  և ե  տառերը  է  հնչյունի նշաններն են:

Օ  և ո  տառերը  օ  հնչյունի նշաններն են:

Ե  և ո  տառերը կարող են մեկից ավելի հնչյուն արտահայտել (եյէ, ովօ):

Մեկից ավելի հնչյուն է  արտահայտում նաև և տառը (կա՛մ էվ, կա՛մ  յէվ):

Իսկ հիմա գրի՛ր վարժությունները:

  1. Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել  է հնչյունը: Շարքը շարունակի’ր:

Էջ, էի, էգ, էքսկուրսիա, կես, սեր, տեր, հավերժ, բազե, րոպե, էշ, էակ,տերեվ կես, կեր

  1.  Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել o հնչյունը Շարքը շարունակի’ր:

Օր, օգուտ, օտար, օղակ, մորեխ, նոր, կտոր, սովորել, պահածո, երեկո, կինո,  կոտրել, օրինակ, օրացույց, աթոր,սափոր

  • Տրված բառերում  ե և  ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվում: Ա և Բ շարքերը ի՛նքդ շարունակիր:


   Ա. Եղանակ, երազ, երամ, երկիր, երդում, եռալ, եղնիկ,  երկինք, երեխա

   Բ. Ոզնի, ող, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք, որ, որքան, որպեսզի

4.  Տրված բառերում   և  տառն ինչպե՞ս է կարդացվում:

Ա Հարևան, Սևան, հևալ, տերև, կեղև, թև, սև:-եվ

Բ. Նաև, թեև, և:-յեվ

Հայերենի հնչյունները

Ուշադիր կարդա՛:

Հնչյունը լսվում  և արտասանվում է, իսկ տառը գրվում  է: Տառը հնչյունի նշանն է:

Հայերենում երեսունվեց հնչյուն կա: Դրանք արտահայտվում են երեսունինը տառերով:

Երեսունվեց հնչյուններից վեցը ձայնավորներ են (ա, է, ը, ի, օ, ու), իսկ երեսունը՝ բաղաձայններ (բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ):

Է  և ե  տառերը  է  հնչյունի նշաններն են:

Օ  և ո  տառերը  օ  հնչյունի նշաններն են:

Ե  և ո  տառերը կարող են մեկից ավելի հնչյուն արտահայտել (եյէ, ովօ):

Մեկից ավելի հնչյուն է  արտահայտում նաև և տառը (կա՛մ էվ, կա՛մ  յէվ):

Իսկ հիմա գրի՛ր վարժությունները:

  1. Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել  է հնչյունը: Շարքը շարունակի’ր:

Էջ, էի, էգ, էքսկուրսիա, կես, սեր, տեր, հավերժ, բազե, րոպե, էշ, էակ,տերեվ կես, կեր

  1.  Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել o հնչյունը Շարքը շարունակի’ր:

Օր, օգուտ, օտար, օղակ, մորեխ, նոր, կտոր, սովորել, պահածո, երեկո, կինո,  կոտրել, օրինակ, օրացույց, աթոր,սափոր

  • Տրված բառերում  ե և  ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվում: Ա և Բ շարքերը ի՛նքդ շարունակիր:


   Ա. Եղանակ, երազ, երամ, երկիր, երդում, եռալ, եղնիկ,  երկինք, երեխա

   Բ. Ոզնի, ող, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք, որ, որքան, որպեսզի

4.  Տրված բառերում   և  տառն ինչպե՞ս է կարդացվում:

Ա Հարևան, Սևան, հևալ, տերև, կեղև, թև, սև:-եվ

Բ. Նաև, թեև, և:-յեվ

Բ. Նաև, թեև, և:-յեվ