Մայրենի

վար եկան-իչնել

բուք արավ-փոթորկեց

 սուգ արավ-տխրել

շող կապեց-շողալ

մաղ տալով-մաղել

փախ տվավ-փախնել

կախ տվավ-կախվել

ցիր եկան-ցրվել

 արև 

քող

քուն

մշուշ-մարախուղ

Քամին

 ժիր

2. Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Օրան- Քաղած հացահատիկ՝ հունձ

Պաղեց-

 հևաց-

մարմանդ- հանդարտ

դալուկ-  գույնը գցած

առավոտ- լուսաբաց

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s