Շատ հետաքրքիր էր:

Շատ հետաքրքիր էր:

Ես իմացա, որ կենւռու նշանակում է չգիտեմ, նաև ես իմացա, որ Եգիպտոը անվան են Բուրգերի երկիր ,Ճապոնյան` Ծագող արևի երկիր:

Լրացում`

50)

Դարրնի դուստրը լուսաբացից մինչևիրիկուն պետք է խոհանոցի չարչարվեր:

Ինչ-որ մեկը լուսամուտը թխկթխկացնում է արագ-արագ հեռացավ:

Հանկարծակի մի ձայնից  ականջն ընկավ, ու նժույքը լարվեց:

Անձայն առաջ էր գնում առանց մեկի վրա նաելու:

Ձորի պռնկին, աշնան փոթորիկների առջև անկոտրու ու աներկյուղ,

մի ծառ էր կանգնած:

Աստղագիտություն

1. Ի՞նչ է Տիեզերքը: Ի՞նչ է աստղը: Բոլոր երկնային մարմիների աբողջականությոնը կոչվում է տեզերք: Աստղեն կոչվում շիկացած գնդերեն որնք կազմվածե ջրածինից և հելիից:
2. Ի՞նչ է համաստեղությունը: Թվարկե՛ք մի քանի համաստեղության անուններ: Հմաստեղծուցյուն է կոչվում աստղերի խումբը: Օրինակ-Ցոլ, արիոն որի մեջ գտնվումե Բետելգեզեն և Րիգելը:

3. Ո՞րն է երկնքում երևացող ամենապայծառ աստղը: Բեվեռային աստղը:

Լրացնել բաց թողնված  բառերը

Արեգակնային հա­մակարգի ամենամեծ մոլորակը Յուպիտերը:

Մոլորկները  գնդաձև մարմիններ են ու իրարից տարբերվում են չա­փերով, զանգվածով ու ջերմաստիճանով:  Արեգակի շուրջը պտտվում են 8 երկնային մարմիններ, որոնք կոչվում են մոլորակներ:  Արեգակին ամենամոտ մոլորակը Մերկուրի է, իսկ Երկրին ամենամոտ մոլորակը՝ Վեներան:

Երկրորդ խմբի մոլորակներն են գազային հսկաները`Յուպտեր, Սատուրն,ՈՒրան, Նեպտուն:

Հայոց լեզու. 12.10. 2021

40)

41)

42) Ես շատ եմ սիրում տաք հաց,

 ես շատ եմ սիրում ուտել ցամաք հաց ուտել,

մենք նստեցինք հաց ոտելու:

43)

Ես ջոր եմ խմում,

Ամպից ջուր է թափում:

44)

47)Ջարդել, փշրել,կոտրել,կտոր-կտոր անել,կոտրատել:

Հավաքել, ամբարել, ժողովել, գումարել, պատսպարել,կոտակել:

Հասկանալ, պարզել, գլխի նկնել,կռահել:

Ծածկել, քողարկել,թաքցնել:

Դարրնի դուստրը լուսաբացից մինչևիրիկուն պետք է խոհանոցի չարչարվեր:

Ինչ-որ մեկը լուսամուտը թխկթխկացնում է արագ-արագ հեռացավ:

Հանկարծակի մի ձայնից  ականջն ընկավ, ու նժույքը լարվեց:

 Համո Սահյանի Անտառում

  1. Բացատրի՛ր տրված փոխաբերությունները /ոչ ուղիղ իմաստով գործածված արտահայտությունները/:

ա)Անտառում ամպի ծվեններ կային:-Ես կարծում եմ, որ դա նշանակում է`անտառում

մշուշ է:

բ)Շշուկներ կային անտառում այնքա՜ն:-Այս տողը նշանակում է- որ անտառում շատ

ձայներ կայն:

գ)Օրոր էր ասում աշունն անտառին:- Այս տողը նշանակում է-որ քամին փչում էր

ծառերը որորվում էին

դ) Եղյամն էր սունկի գլուխն արծաթում:

  • Բանաստեղծության ո՞ր պատկերն է քեզ շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորի՛ր:

Իմ կարծիքով ամենա լավ մասը այն մասն էր որտեղ կա եղյամն էր սունկի գլուխն արծաթում: Որովհետև այդ մասում կա սունկի գլխի նկարագրումը:

  • Նկարագրի՛ր բանալստեղծի ներկայացրած անտառը: Բանաստեղծությունն արձակի փոխադրի՛ր:

Անտառ գեղեցիկ էր ու խորհրդավոր  ծառերը օրորվում էին,

  • Նկարի՛ր քեզ դուր եկած բանաստեղծական տունը կամ տները, ձայնագրի՛ր, տեղադրի՛ր բլոգումդ:
  • Գրի՛ր կապույտ, մշուշ, կածան, եղյամ, հողմ, որսկան  բառերի հոմանիշները:

կապույտ,

մշուշ- մառախուղ

կածան- ճանապարհ

եղյամ- ձնձեղ

հողմ- քամի                           

որսկան- որսակ

Բնագիտություն հոկտեմբերի 4-8

  1. Ինչո՞վ են տարբերվում պարզ և բարդ նյութերը: Մեկ քիմական տարի ատոմներից բաղկացած նյութը կոչվում է պարզ, օրինակ` ոսկին, թթվածին և այլն: Բարթեն այն նյութերը ,որոնք կազմված են միքանի ատոմներից, օրինակ` ջուրը:
  2. Ի՞նչ հատկություններով կարելի է տարբերել մետաղը ոչ մետաղից: Մետաղները պինդ են, բացառությամբ սնդիկից, սովորաբար փայլուն են և ջերմաէլեկտրոհաղորդիչ